Sökning: "Webaplikation"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Webaplikation.

  1. 1. Betalsystem för Inteli3 GSM roaming plattform

    Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen; Växjö universitet/Matematiska och systemtekniska institutionen

    Författare :Faruk Sehovic; Martin Åberg; [2007]
    Nyckelord :Webservice; Webaplikation; C#; ASP .NET 2.0; Betalsystem; MSSQL; PayNova; CallKey;

    Sammanfattning : Vår uppgift är att sammansätta en produkt som skall sänka de så kallade ”Roaming” avgifterna som uppkommer då ett telefonsamtal måste resa eller ”roama” genom flera olika operatörers mobilnät. För att sänka denna kostnad har ett företag vid namn ”CallKey Group Ltd” tagit fram en produkt, ”CallKeyOne” som är en lösning baserat på GSM SIM-kort. LÄS MER