Sökning: "Webbapplikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet Webbapplikationer.

 1. 1. Upptäcka kritiska ändringar i JSON-meddelandeni webb-API:er

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Medicinteknik och hälsosystem

  Författare :William Bentersten; [2020]
  Nyckelord :JSON; Diff; Jämförelse; API;

  Sammanfattning : Ett sätt att utveckla webbapplikationer är att göra det i två delar. Dels ett API, dels en klient. Denna rapport fokuserar på JSON-API:er och på att hitta en lösning för att identifiera kritiska ändringar i JSON-meddelanden innan de påverkar sin avseddak lient på ett oönskat sätt. LÄS MER

 2. 2. Automatiserad Sårbarhetsskanning : Granskning av Webbapplikationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :David Åkerman; Axel Lindegren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av dataobfuskeringstekniker i en javascriptapplikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Rasmus Jarenmark; [2019]
  Nyckelord :Obfuskering; Kryptering; Webbskrapning; JSON; MySQL;

  Sammanfattning : Det finns olika typer av arkitekturer i webbapplikationer. I moderna applikationer används ofta AJAX för att skicka och hämta data. Ajax skickar ofta JSON i klartext. LÄS MER

 4. 4. Serversvarstider för lättviktiga MVC-ramverk vid hämtning och visning av data från en relationsdatabas

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linus Räisänen; [2019]
  Nyckelord :Lättviktigt; MVC; Ramverk; Svarstid; CodeIgniter; CakePHP;

  Sammanfattning : Svarstider är något som har en stor betydelse och påverkar användare av webbapplikationer. Ramverk baserade på MVC används vanligen vid webbutveckling på grund av att de löser olika problem som återanvändning av kod och underlättar utvecklingen. LÄS MER

 5. 5. SQL-frågor mot Strukturerad JSON-data i MySQL : En jämförelse i svarstid då JSON-data är lagrat med datatyperna JSON, BLOB och TEXT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Lovisa Kannius; [2019]
  Nyckelord :JSON; BLOB; TEXT; MySQL; Relationsdatabas;

  Sammanfattning : MySQL är ett databassystem som hör till typen relationsdatabaser och lagrar dataenligt relationsdatamodellen och använder sig av frågespråket SQL. MySQL har flertalet datatyper och sedan version 5.7.8 finns datatypen JSON som kan användas för lagring av data med JSON-format. LÄS MER