Sökning: "Webbapplikationer"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet Webbapplikationer.

 1. 1. FrameworkFinder - Implementation av användbarhet hos webbapplikationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :ROBIN SÖDERHOLM; [2019]
  Nyckelord :Web Development; Usability; Frameworks;

  Sammanfattning : Webbutveckling och dess ekosystem kan vara frustrerande även för den initierade. Det finns en otalig mängd ramverk och bibliotek som ofta erbjuder samma eller snarlik funktion. Samtidigt förändras detta ekosystem nästan dagligen med nya tillägg som ytterligare höjer inlärningskurvan för en utvecklare. LÄS MER

 2. 2. Penetration testing for the inexperienced ethical hacker : A baseline methodology for detecting and mitigating web application vulnerabilities

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Databas och informationsteknik; Linköpings universitet/Databas och informationsteknik

  Författare :Henrik Ottosson; Per Lindquist; [2018]
  Nyckelord :Web Applications; Vulnerabilitiy Scanning; Automation; Ethical Hacking; Penetration Testing; Information Security;

  Sammanfattning : Having a proper method of defense against attacks is crucial for web applications to ensure the safety of both the application itself and its users. Penetration testing (or ethical hacking) has long been one of the primary methods to detect vulnerabilities against such attacks, but is costly and requires considerable ability and knowledge. LÄS MER

 3. 3. MittÄrDitt - Sharing is Caring : A case study in developing simple web applications that are perceived as trustworthy by their users

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Kazem Bahadori; Herman Eklund; Carl Göransson; Henrik Johansson; Jakob Lindau; Martin Seller; Linnea Sjögren; Matilda Wolf; [2018]
  Nyckelord :Usability; simplicity; online trust;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to create a web application that provided peer to peer rental solutions for students and while doing so maximize the usability of the application with regards to simplicity and online trust. An initial market survey was conducted, see appendix B, and the overall results were promising. LÄS MER

 4. 4. Angular VS ASP.NET : En framework-jämförelse av resursanvändning på mobila enheter.

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Axel Göransson; Marcus Wall; [2018]
  Nyckelord :Angular; ASP.NET; Framework; Angular; ASP.NET; Framework;

  Sammanfattning : This essay has been done at Tekniska Högskolan in Jönköping. Today’s society is getting more and more digitalized and mobile. A growing percentage is using their smartphone to surf, shop or work. The growing market for mobile units has created new ways to develop web applications. LÄS MER

 5. 5. Protecting Web Applications from SQL Injection Attacks- Guidelines for Programmers Master Thesis

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Gopali Gopali; [2018]
  Nyckelord :Web application attacks; SQLi coding flaws; SQLi attack; SQL-Injection; Top vulnerabilities; Cyber Security;

  Sammanfattning : Injektionsattack är den mest kritiska säkerhetsapplikationen för webbapplikationer, och SQL-injektion (SQLi) -attack är den mest rapporterade injektionsattacken på webbapplikationer. I denna avhandling har vi identifierat angreppsteknikerna som används av angripare och vi ger också riktlinjer så att programmerarna kan skriva webbapplikationskoder på ett säkert sätt för att förhindra SQLi-attackerna. LÄS MER