Sökning: "Webbprogrammering"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Webbprogrammering.

 1. 1. CodeBuddy : Development of a programming assistance marketplace as a web application

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Filip Renholm; Fredrik Möller; Isak Jansson; Klara Gustafsson; Leo Johansson Lara; Linus Bodeström Eriksson; Ludwig Thaung; Vendela Egondotter; [2018]
  Nyckelord :Consumer trust; trust; web application; web programming; web design; visual design; C2C; e-shop; e-commerce; TDDD83; Kundtrovärdighet; trovärdighet; webbapplikation; webbprogrammering; webbdesign; visuell design; e-shop; e-handel; TDDD83;

  Sammanfattning : According to a study at Linköping University, students who study programming need additional assistance beyond the help provided in the course. According to the same survey, the majority of these students indicate that they would pay for private tuition in programming. LÄS MER

 2. 2. Be active or stay unattractive : Be active or stay unattractive

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Erik Naess; [2017]
  Nyckelord :Small enterprises on the Web; Visual Aesthetics; First Impressions; Web design;

  Sammanfattning : Enterprises utilize information and communication technology, including websites, to market themselves and expand their businesses. However, employing this technology is not always a guarantee of success, especially for small enterprises. This is often due to limited resources and to the extent of having web skills present within the enterprise. LÄS MER

 3. 3. En studie kring utvecklingen av webbapplikationen HappyBox

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Alexandersson; Jakob Bouganim; Kevin Do Ruibin; Daniel Gunnarsson; Erik Hyllienmark; Anton Karlsson; Sara Nathanaelsson; Hugo Ringqvist; [2017]
  Nyckelord :webbprogrammering; HappyBox; navigerbarhet; förtroende; kundengagemang;

  Sammanfattning : Syftet med rapporten var att undersöka hur en e-­butik för matvarupaket kunde utformas och implementeras för att vara användbar avseende navigerbarhet, samtidigt som den inger förtroende hos användaren och uppmuntrar till kundengagemang. Utifrån en förstudie kartlades intresset för produkten. LÄS MER

 4. 4. Webbapplikationsutveckling av esMatrix

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Truong Vi Man; [2016]
  Nyckelord :Webbprogrammering; C#; HTML; CSS; JavaScript;

  Sammanfattning : Webbapplikationen esMatrix är utvecklad av Entergate AB och används för att beräkna prioriteringsmatriser. Applikationen anses inte vara tillräckligt bra och Entergate vill därför skapa ett nytt program med esMatrix som utgångspunkt. LÄS MER

 5. 5. Design och implementation av webbenkäter : kvalitet, svarsfrekvens och underhåll

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Per Jonsson; [2014]
  Nyckelord :webbprogrammering; underhåll; underhållbarhet; mjukvara; webbenkäter; enkätdesign; mjukvarukvalitet; svarsfrekvens; svarskvalitet;

  Sammanfattning : En webbapplikation för analys och administration av webbenkäter har designats och implementerats. Dess syfte är att maximera svarskvalitet och svarsfrekvens samt att vara underhållbar. Uppdragsgivaren Ericsson Linköping har utfärdat kravspecifikationen för applikationen. LÄS MER