Sökning: "Webbquizzar"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Webbquizzar.

  1. 1. Ytterligare examinationer; Piska eller morot? : En tematisk litteraturstudie om kontinuerlig examination genom webbquizzar

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

    Författare :Adam Edqvist; [2021]
    Nyckelord :Kontinuerlig examination; Webbquizzar; Matematik; Formativ bedömning;

    Sammanfattning : Den här litteraturstudien undersöker följderna av kontinuerlig examination med fokus på digitala tester. Det som undersöks är vad införandet av ytterligare examinationsmoment har för positiva- och negativa konsekvenser. LÄS MER