Sökning: "Webbriktlinjer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Webbriktlinjer.

 1. 1. Arbetsprocessen vid ett typiskt webbuppdrag : Återskapande av en webbplats med fokus på förbättringar avseende användbarhet och tillgänglighet

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Åsa Lodesjö; [2021]
  Nyckelord :CMS; WordPress; Divi; Arbetsprocess; Användbarhet; Tillgänglighet.;

  Sammanfattning : The goal of this project has been to get an idea of what the work process looks like in a typical web assignment at Jo Kommunikation and to recreate an internal web assignment with a focus on improvements in usability and accessibility. More in-depth questions about what the work process looks like are answered. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av en WordPress-webbplats med tillgänglighet i fokus

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Selma Kohnic; [2020]
  Nyckelord :WordPress; PHP; WCMS; Tillgänglighet; Webbriktlinjer; Gestaltlagar; Utveckling;

  Sammanfattning : In today’s digitized society, it is not big news that the internet use in Sweden is large but also increasing every year. A large amount of the users, approximately 7,5 million people, have impairments in areas such as movement, motor skills, reading, understanding, seeing, hearing, concentration and memory. LÄS MER

 3. 3. Webbtillgänglighet för en senior målgrupp inom e-handeln : Kartläggning av till vilken grad den svenska e-handeln inom hälsa uppfyller de EU-direktiv som offentliga organ förväntas efterfölja

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Alfred Fors Ottosson; Louise Johansson; [2020]
  Nyckelord :E-commerce; Web Guidelines; Category page; WCAG; Web Accessibility; E-handel; Webbriktlinjer; Kategorisida; WCAG; Webbtillgänglighet;

  Sammanfattning : Webbtillgänglighet är en viktig aspekt för att säkerställa en bra kundupplevelse. För att uppnå webbtillgänglighet bör webbplatser vara tillgängliga för alla användare oavsett eventuella nedsättningar. LÄS MER

 4. 4. Habits : habitsapp.eco

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Rebecca Jönsson Seiron; [2020]
  Nyckelord :HTML; PHP; CSS; Sass; Twig; Bootstrap; jQuery; jQuery Validate; Nginq; Språkfiler; JSON; PageSpeed Insights; WAVE; Webbriktlinjer;

  Sammanfattning : This report deals with the creation of Habit's website, which is aimed at private customers, habitsapp.eco. Habits is a small company in Gothenburg and they want to help companies, organizations and individuals to reduce their environmental impact in an easy and fun way. LÄS MER

 5. 5. På lika villkor? : En utvärdering av svenska webbplatsers tillgänglighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Gustav Hallstensson; Filip Zalamans; [2019]
  Nyckelord :accessibility; web development; WCAG; web guidelines; web accessibility; tillgänglighet; webbutveckling; WCAG; webbriktlinjer; webbtillgänglighet;

  Sammanfattning : En viktig aspekt av webbutveckling är att skapa webbplatser som är tillgängliga för så mångaanvändare som möjligt. Från och med 2019 gäller en lag i Sverige som reglerar webbplatserstillgänglighet i enlighet med ett EU-direktiv. LÄS MER