Sökning: "Webbshop"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade ordet Webbshop.

 1. 1. Hur en god användbarhet kan uppnås med avseende på navigerbarhet vid utvecklandet av en e-handel

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Axel Ekenstierna; Sandra Färdig; Jonatan Harling; Malin Johansson; Marcus Lannhard; Oscar Moberg; Emma Rosén; Armin Walian; [2019]
  Nyckelord :usability; navigability; e-commerce; webb application; Användbarhet; navigerbarhet; e-handel; webbshop; webbapplikation;

  Sammanfattning : A survey, carried out and answered by students at Linköping University proved that 92.6% of the surveyees are interested in buying second-hand course literature. Numerous retailers exist for this market, however the problems with the solutions at the time of the survey are clear; lack of structure and absence of filtering and search functions. LÄS MER

 2. 2. Förbättringsarbete för användbarhet i en webbshop : Förbättrad användbarhet genom ökad effektivitet samt tillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Katarina Ericsson; [2019]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; UX; User Experience; förändringsanalys; webbshop; design; VVS; metod; användarcentrerad design; användarvänlighet; användbarhet;

  Sammanfattning : Alla verksamheter har förbättringsmöjligheter och dessa behöver analyseras för att nå en förbättring. VVSteknik har idag en webbshop där de vill hitta dessa förbättringsmöjligheter och göra den mer användarvänlig och effektiv. LÄS MER

 3. 3. Att låta kunden delta i designprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Madeleine Rode; [2019]
  Nyckelord :Medieteknik; Deltagande design; Kundens förhandlingskraft; Webbshop; Designprocess; Prosumer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka effekten av deltagande design och hur metoden påverkar produktionsprocessen i skapandet av en webbshop. Detta gjordes genom att designa två olika prototyper på webbshoparna. För att ta fram dessa prototyperna hölls det två workshops. LÄS MER

 4. 4. Integration av affärssystem och e-handelssystem

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Datavetenskap

  Författare :Sebastian Veiret; [2019]
  Nyckelord :ERP; Systemintegration; REST; e-commerce; WordPress; Affärssystem; Systemintegration; REST; e-handelssystem; WordPress;

  Sammanfattning : Denna studie har gjorts hos företaget Monitor ERP System AB, som utvecklar och säljer ett affärssystem. Till affärssystemet har Monitor utvecklat ett e-handelssystem som är integrerat med affärssystemet. LÄS MER

 5. 5. Gamla material presenterade i nya medier

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Maria Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Webbshop; webbdesign; webb; design; e-handel; naturmaterial; inredning; inredningsdetaljer;

  Sammanfattning : Sedan mitten av 90-talet när internet fick sin framfart har konsumtionssamhället exploderat. Vem som helst har tillgång till vad som helst, och genom webbshopar kan också vem som helst starta sin egen digitala butik. LÄS MER