Sökning: "Webbutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 188 uppsatser innehållade ordet Webbutveckling.

 1. 1. RingUpp: En videosamtalstjänst för seniorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :HANNA KALLDAL; DANIEL KARLKVIST; THEODOR KHADEMI; CHARLIE LAM; ROBIN REPO WECKLAUF; ANDRÉ WAHLBERG; [2021-09-14]
  Nyckelord :seniorer; videosamtal; webbutveckling; användarvänlig design; digitalt utanförskap; äldre;

  Sammanfattning : Studier visar att internetanvändningen bland den svenska befolkningen fortsätteratt växa varje år och har under de senaste tio åren ökat mest för den äldre målgruppen. Trots detta har de flesta applikationer som utvecklas inte tagit hänsyn tillseniorer. LÄS MER

 2. 2. En studie av hur en webbapplikation för annonsering av konsultuppdrag till studenter kan implementeras för att uppfattas som användbar

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Adam Åström; Albin Öberg; Alice Elkjaer; Fredrik Olsson; Hannes Bengtsson Malmborg; Madeleine Jacobson; Oscar Schwartz-Blicke; Viktor Storsved; [2021]
  Nyckelord :Usability; Design; Single page application; Web design; Visual design; Web application; Web development; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Job search; Job; Work; efficiency; navigation; satisfaction; expediency; TDDD83; Användbarhet; Användbar; Design; Webbutveckling; HTML; CSS; JavaScript; Python; AJAX; FLASK; Templates; JWT; Jobbsökningssida; Jobbsökning; Jobb; Arbete; Plattform; Webbapplikation; Effektivitet; Effektivt; Navigerbarhet; Ändamålsenlighet; Tillfredsställelse; TDDD83;

  Sammanfattning : Studentkonsultprojekt gör det möjligt för studenter att applicera sin kunskap i näringslivet samtidigt som det blir mindre kostsamt för företagen att anlita konsulter. Då jobbsökande via internet blir allt vanligare finns det ett behov av en webbapplikation för konsultuppdrag som kopplar samman studenter och företag. LÄS MER

 3. 3. Den smarta hantverkaren : Design, webbplats och app

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Oliver Färnskog; [2021]
  Nyckelord :Webbutveckling; Wordpress; Themify; SuperPWA; CSS; Responsiv design; Webboptimering; Mobil applikation;

  Sammanfattning : The goal of this work and project has been to create a website with the purpose of making it easier for craftsmen and their business. This has been done with the help of Worksystem who have had many good ideas and inputs throughout the project, and was able to offer additional help from the company's graphics staff to improve the user experience, both on computers but mainly on mobile devices. LÄS MER

 4. 4. En tillämpning av UTAUT för val av JS-frontend ramverk

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Philip Hübenette; Johan Eidman; [2021]
  Nyckelord :JavaScript; JS-ramverk; webbutveckling; Vue; React; Angular;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine differences between the three Javascript frameworks Angular, React and Vue along the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) model. With the purpose to give developers support in their choice of framework. LÄS MER

 5. 5. En jämförande studie av PHP-baserade innehållshanteringssystem : Med fokus på att skapa plugin till WordPress, Joomla och Drupal

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Niklas Knutes; [2021]
  Nyckelord :CMS; WordPress; Joomla; Drupal; jämförande studie; plugin;

  Sammanfattning : Inom webbutveckling så är en stor del av webben utvecklad och administrerad med hjälp utav Content Management System (CMS) närmare bestämt hela 43,6% av alla webbsidor hanteras av någon typ av Content Management System. När utveckling av en webbsida är aktuellt, så finns det flera val som behöver göras, ska det genomföras egenutveckling, skall ett ramverk användas eller ska ett CMS användas. LÄS MER