Sökning: "Webservice"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Webservice.

 1. 1. Webbapplikation för segmentering av hustak baserat på region growing

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för datavetenskap och samhällsbyggnad

  Författare :Albin Hallén; [2020]
  Nyckelord :Solar planning; renewable energy; region growing; ortophoto; roof; Solcellsplanering; förnybar energi; region growing; ortofoto; hustak;

  Sammanfattning : The need for energy is constantly increasing, and fossil fuels are both harmful and neither everlasting. This puts higher demand on the production of renewable energy. In Sweden the production of renewable energy is relatively good, however the solar power is not utilized enough. LÄS MER

 2. 2. Moderna tjänsteregister : och dess viktigaste kriterier

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Mattias Marklund; [2018]
  Nyckelord :service registry; cloud; webservice; requirement; analytical hierarchy process; tjänsteregister; microtjänst; moln; webbtjänst; krav; analytical hierarchy process;

  Sammanfattning : Molnets ökade popularitet har drivit allt fler företag till att lansera molntjänster. Det vill säga tjänster som tillhandahålls över internet. För att hålla koll på dessa tjänster krävs det register som lagrar information om dessa. LÄS MER

 3. 3. Development of an Unified Message Broker for Financial Applications in the Context of PSD2 : Capitalizing from PSD2 Through Data Retrieval and Analysis

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Fredrik Johansson; [2017]
  Nyckelord :PSD2; GDPR; RESTful webservice; Spark; Data Analysis; fintech; PSD2; GDPR; RESTful webservice; Spark; Data Analysis; fintech;

  Sammanfattning : The EU has recently proposed a new directive called PSD2, which requires banks to define APIs to the systems, allowing third party providers to write financial applications and access customers’ data inside the banks, with the permission of the customer. PSD2 becomes effective on 18th of January 2018 and is expected to open up the market and remove the monopoly and ownership of customers from banks. LÄS MER

 4. 4. Mobile order-management system : by the example of K-Con logistics service provider

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Moritz Müller; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Smartphones and tablets are present in our everyday life. They emerged as an enter-taining device but nowadays mobile devices also getting more and more important forbusiness uses. Their big advantage is the light weight and small dimensions. They canbe easily used in a train or bus - difficult to imagine with a desktop pc or even a laptop. LÄS MER

 5. 5. Implementing a SOAP security proxy and Evaluating SOAP security standards

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lars Persson; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The project had two intended goals. One was to create a prototype for the proxy component of the Secure Webservice Platform system that can function on the GNU/Linux operating system. LÄS MER