Sökning: "Wedding"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Wedding.

 1. 1. Återbruk 1750-1850 : Återanvändning av soldatuniformers ylletyg i Västbo härad

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Liselott Munther; [2020]
  Nyckelord :Etnologi; aktörsnätverk; återbruk; sängrya; bröllopsdyna;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis in ethnology serves the purpose of showing how the shape of objects are influenced by human and non-human partakers. This essay will consist of how to unite the knowledge created during the registration at museums with the existing knowledge we have about the societies where these items were produced and used. LÄS MER

 2. 2. För att förstå galenskap måste vi tänka galenskap - en kvalitativ innehållsanalys av bakgrunden till kriminalitet hos seriemördare i den verklighetsbaserade kriminalserien Mindhunter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tova Wedding; [2020]
  Nyckelord :kriminologi; tv-serie; seriemördare; innehållsanalys; populärkultur; socialisation; sociala band; den ideala förövaren; hegemonisk maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det som skildras och berättas inom inom populärkulturen kan ofta spegla vårt moderna samhälles konstruerade syn på kriminalitet och andra former av samhälleliga fenomenen. Seriemördare är i vår tid ett av de största populärkulturella fenomenen men förklaringar till seriemord ges sällan eller på ett förenklat sätt. LÄS MER

 3. 3. Lorca y el fauvismo : El color en el espacio escénico de Bodas de Sangre

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Spanska

  Författare :Esther Alberdi; [2020]
  Nyckelord :Federico García Lorca; Bodas de Sangre; Fauvismo; color; espacio escénico; centralidad; armonía; expresión;

  Sammanfattning : En este estudio, el espacio escénico de Bodas de Sangre será analizado con el objetivo de ver si existe una influencia del fauvismo en el color. Desde la perspectiva de la teoría de la literatura comparada se establece la analogía en torno a tres ejes: la centralidad del color en el espacio escénico, la armonía de los colores y el color como elemento expresivo. LÄS MER

 4. 4. "Gudz goda werck och skickelse"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Centrum för teologi och religionsvetenskap; Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna

  Författare :Lena Nord; [2020]
  Nyckelord :Marriage; wedding; Church of Sweden; Martin Luther; 16th century; Sweden; church order; äktenskapssyn; vigsel; bröllop; Svenska kyrkan; Laurentius Petri; reformationen; kyrkoordning 1571; kyrkoordning 2019; instiftelse; kristet liv; upplösning; kyrka-stat; äktenskapsbalken; kyrkomötet; kyrkostyrelsen; Sven Kjöllerström; Olof Sundby; John Witte Jr.; Gunnar Edqvist; Mikael Lindfelt; Johanna Gustafsson Lundberg; Emil Färnström; Ivar Nylander; Elisabeth Gerle.; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : ABSTRACT The purpose of this essay is to compare the Church of Sweden’s current view on marriage with partly the marriage view of Martin Luther and partly the view held within the church in Sweden after the Reformation. The objects for my analysis is Luther’s Prelude on the Babylonian Captivity of the Church (first published 1520, my edition 1928 in Swedish), Swedish Church Ordinance of 1571 and Church of Sweden’s Church Order of 2019. LÄS MER

 5. 5. Kitsune: Analys av yõkai-varelsens relation till gudomen Inari utifrån fem japanska folksagor

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Karolina Back; [2019]
  Nyckelord :Yōkai; Kitsune; Inari; Folksagor; Shintoism; Buddhism;

  Sammanfattning : Studien analyserar yōkai-varelsen kitsunes relation till gudomen Inari utifrån fem japanskafolksagor, med avsikt att bidra med ökad förståelse för yōkai-varelsens relation till gudomen.Källmaterialet, det vill säga folksagorna, innefattar The Foxe´s Wedding, The Grateful Foxes, Visuthe Woodsman and the Old Priest, The Magic Hood with Eight Disguises samt Inari Answers aWoman´s Prayer. LÄS MER