Sökning: "Weekday"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Weekday.

 1. 1. Om unga kvinnor fick bestämma : En kvalitativ studie om perceptioner av kvinnlig gestaltning i modebilder

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Frid; Lina Almén; Yasmin Garcia Johansson; [2022]
  Nyckelord :Female consumers; gender; stereotypes; fashion images; female ideals; gender progressive marketing; Kvinnliga konsumenter; genus; könsstereotyper; modebilder; kvinnoideal; genusprogressiv marknadsföring;

  Sammanfattning : Modebilder har länge porträtterat kvinnor genom könsstereotyper och ouppnåeliga ideal men nu sätter konsumenter mer press än någonsin på modeföretag att utveckla mer mångsidighet inom modebilder. Tidigare forskning kring ämnet har främst studerats utifrån hur kvinnor porträtteras i modebilder, vilka könsstereotyper som används och hur det påverkar konsumenter. LÄS MER

 2. 2. Approximation av värmelasteri fjärrvärmenät : Framtagande av timupplöst approximationmodelltill underlag vid dimensionering av fjärrvärmenät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Simon Johansson; [2022]
  Nyckelord :District heating; Regression; Approximation; Heat loads; Fjärrvärme; Regression; Approximation; Värmelast; Timupplöst;

  Sammanfattning : This thesis aims to investigate if the hourly heat load consumptiondata can be used to approximate the daily consumptions patterns forbuildings connected to Göteborg Energi’s district heating network. Theapproximated data shall act as foundation for dimensioning of thedistrict heating network. LÄS MER

 3. 3. Data Analytics of Energy Data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Oskar Havo; [2022]
  Nyckelord :Energy Data; Forecasting; AI; Visualizations; Grafana; Pipeline;

  Sammanfattning : The thesis concerns mainly the construction of a pipeline that enables the analyzing,visualizing, and forecasting of time-series data in an intuitive and streamlined process.The main data set consists of four measurements: purchased heating, purchasedelectricity, and purchased cold water from select buildings at the Lule ̊a Universityof Technology campus as well as the outside temperature of the campus. LÄS MER

 4. 4. Demand Side Management : how has residential electricity demand changed during the corona pandemic?

  Kandidat-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Fredrik Hansell; Axel Vällfors; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Restrictive social distancing measures imposed by governments across the world to prevent the spread of COVID-19 have led to immediate changes in general behaviour and habits, which has had major effects on electricity systems. The pandemic has highlighted the great importance of reliable electricity supply in society as many people were forced to start working from home and thus became entirely reliant on digital modes of communication and information sharing. LÄS MER

 5. 5. Optimering av beställningsrutiner och lagernivåer av färska råvaror hos en liten restaurang

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sofia Hedengren; Ronya Zargari Marandi; [2021]
  Nyckelord :Bachelor thesis; Optimization and system theory; Multiple linear regression; Inventory optimization; Kandidat examensarbete; Optimeringslära och systemteori; Multipel linjär regression; Lageroptimering;

  Sammanfattning : Arbetet syftade till att finna en passande modell för Moraberg AB:s beställningsrutiner för två färskvaror av anledning att optimera lagernivåer och minska matsvinn. Då efterfrågan hos Moraberg AB var okänd togs en modell fram för att prediktera och undersöka ifall det fanns ett linjärt samband mellan ett par parametrar och efterfrågan. LÄS MER