Sökning: "Wehrmacht"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Wehrmacht.

 1. 1. Littners Werk und Koeppens Beitrag. Eine textnahe Untersuchung von zwei Darstellungen des Holocaust: Wolfgang Koeppens Aufzeichnungen aus einem Erdloch und Jakob Littners Mein Weg durch die Nacht

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Pierre Bertin; [2022-01-20]
  Nyckelord :tyska; Wolfgang Koeppen; Jakob Littner; Holocaust; Ghetto; Narratologie; Autobiografie; Galizien; Wehrmacht; Nationalsozialismus;

  Sammanfattning : The thesis examines two literary works, Aufzeichnungen aus einem Erdloch, published in 1948 in Munich, supposedly being the Jewish survivor Jakob Littner’s Holocaust memoir and Jakob (Jacob) Littner’s original memoir Mein Weg durch die Nacht, written in 1945 but not published until 2002. In 1992, the former work was republished, as Jakob Littners Aufzeichnungen aus einem Erdloch, this time as a fictional text written by the prominent German author Wolfgang Koeppen, the well-known author of a modernist trilogy revealing the remnants of National Socialism in the German society, written 1951–54. LÄS MER

 2. 2. Bakom främsta linjen : Militärläger i Hangö från II:a världskriget som konfliktarkeologiska objekt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Fanny Fagerholm; [2019]
  Nyckelord :Konfliktarkeologi; andra världskriget; militärläger; Wehrmacht; Hangö;

  Sammanfattning : Conflict archaeology is a newly emerged field in archaeology. My purpose with this study is toexamine what kind of information it actually can provide regarding history. The main focus are onthe World War II German soldiers in Tulliniemi transition camp in Hanko. LÄS MER

 3. 3. NATO operativa planeringsmodell (GOP) prövad i operation Weserübung-nord

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Jan Rahmström; [2002]
  Nyckelord :Operational art Military science ; Operationskonst militärväsen ; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002;

  Sammanfattning : C-uppsats som avhandlar de centrala begreppen i Guidelines for Operational Planning(GOP) (Centre of Gravity, Decisive Points, Direct and Indirect Approach, Culmination,Manoeuvre, Temp, Operational pause och Lines of operation) granskat i ett historisktperspektiv.Uppsatsen försöker verifiera hypotesen att Guidelines for operational planning (GOP)centrala begrepp fungerar och är applicerbara på alla operationer. LÄS MER

 4. 4. Blitzkrieg ett utvecklat koncept eller slumpens skördar? : en historisk studie om fälttågen mot Polen 1939, Frankrike och Ryssland 1941, genomfördes efter en utvecklad krigföringsmetod

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Peter Lord; [2001]
  Nyckelord :Blixtkrig; Fälttåg; Campaigns; Manöverkrigföring; Andra världskriget 1939-1945; Tyskland; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

  Sammanfattning : Tysklands Blitzkrieg under början av andra Världskriget har studerats ur många perspektiv både avseende de miltära operationerna och den förda politiken. Detta arbete granskar om konceptet var en genomarbetad krigföringsmetod eller tillkom efter hand mellan och under fälttågen. LÄS MER