Sökning: "Weil"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet Weil.

 1. 1. Skälig ersättning? - En kritisk granskning av möjligheten till ersättning för kostnader i skattetvister enligt 43 kap. 1 § första stycket SFL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Otto Lugnegård; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Skatteprocessrätt; Förvaltningsprocessrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Die schwedische Rechtsordnung geht davon aus, dass natürliche und juristi-sche Personen keine rechtliche Vertretung brauchen, um ihre Klage bei einer Behörde oder Gericht einzureichen. Das Steuerrechtsverfahren und der Steu-errechtsprozess sind, genau sowie das allgemeine Verwaltungsverfahren und der allgemeine Verwaltungsprozess, hauptsächlich schriftlich. LÄS MER

 2. 2. Supersymmetric Quantum Mechanics, Index Theorems and Equivariant Cohomology

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teoretisk fysik

  Författare :Hans Nguyen; [2018]
  Nyckelord :supersymmetry; SUSY; quantum mechanics; index theorem; path integral; non-linear sigma model; spin complex; Chern-Gauss-Bonnet theorem; Witten index; equivariant cohomology; Weil model; Cartan model;

  Sammanfattning : In this thesis, we investigate supersymmetric quantum mechanics (SUSYQM) and its relation to index theorems and equivariant cohomology. We define some basic constructions on super vector spaces in order to set the language for the rest of the thesis. LÄS MER

 3. 3. Vad händer utomhus? : En observations- och intervjustudie om utomhusvistelsen på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Gabriella Weil; [2017]
  Nyckelord :Förskola; lärande; pedagoger; utomhusvistelse; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några pedagoger arbetar utomhus och hur de självauppfattar utomhusvistelsen på förskolan. Studien bygger på en kvalitativ undersökning medobservationer och intervjuer som metod för att samla in det empiriska materialet. LÄS MER

 4. 4. The Oka-Weil Theorem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Jesper Karlsson; [2017]
  Nyckelord :several complex variables; holomorphic functions; polynomial convexity; Oka-Weil theorem; Oka extension theorem; differential forms;

  Sammanfattning : We give a proof of the Oka-Weil theorem which states that on compact, polynomially convex subsets of Cn, holomorphic functions can be approximated uniformly by holomorphic polynomials. ... LÄS MER

 5. 5. The profitability of momentum trading strategies: A comparisonbetween stock markets in the Netherlands and Germany

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oliver Weil; [2017]
  Nyckelord :Momentum; Efficient markets; The Efficient Market Hypothesis; Transaction costs JEL classifications: G10; G11; G14; G15; G19;

  Sammanfattning : Can momentum trading strategies beat Dutch or German stock market indices? If so, dothose strategies show significant positive net returns? For the period from March 2009 to March 2016this appears to be the case for only one out of the nine momentum trading strategies investigated withrespect to the Dutch stock market and for none of those same momentum trading strategiesinvestigated with respect to the German stock market. Furthermore, this research finds that the netmomentum returns seem to be winner- instead of loser-portfolio driven and that the longer the holdingperiod, the higher the net momentum returns realized. LÄS MER