Sökning: "Wendt"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Wendt.

 1. 1. Nilenavtalet från 1959 - en teoriprövande uppsats utifrån Paul Collier och Alexander Wendts teorier med Karl Poppers metod om falsifiering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Gustafsson; Andrea Hambraeus; [2019]
  Nyckelord :Nilen; Wendt; Collier; teoriprövande; 1959-års Nilenavtal; Förenade Arabrepubliken; Sudan; Vattenkonflikt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att, utifrån 1959-års Nilenavtal om vattenfördelning av Nilen, pröva två teorier på konflikten som uppstod efter Nilenavtalet från 1929. De valda teorierna är Paul Collier och Alexander Wendts, som ger olika förklaringar till vad konflikten kan bero på. LÄS MER

 2. 2. Extramural English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikael Wendt; [2019]
  Nyckelord :Extramural English;

  Sammanfattning : In light of the staggering technological development we have witnessed over the last decade when it comes to connectivity and access to the internet, compounded by the new entertainment trends online, this study intends to examine students’ consumption of English in their spare time, and their view of the benefit it brings them in their language development. Through a quantitative survey the study tries to pinpoint how much English students at a secondary school in southern Sweden consider they consume in their spare time. LÄS MER

 3. 3. Lyckas aktivt förvaltade fonder skapa ett mervärde gentemot indexfonder? En studie som jämför prestationen mellan aktivt förvaltade Sverigefonder och indexfonder på en riskjusterad basis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Gustav Ragnell; Axel Wendt; [2018-07-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om aktivt förvaltning lyckas skapa ett mervärde gentemot passiv förvaltning genom att jämföra aktivt förvaltade Sverigefonder med svenska indexfonder under tidsperioden 2013 – 2017. I studien används tre riskjusterade prestationsmått: Sharpekvoten, Treynorkvoten och Jensens alfa som beräknas efter avgifter för varje fond separat. LÄS MER

 4. 4. Stay Hydrated: How motivational design can support the caregiver’s role in patient participation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mattias Wendt; [2018]
  Nyckelord :Healthcare; hospital; motivational design; patient centricity; service design; goal; visualization;

  Sammanfattning : The research of this study was conducted at Malmö Hospital in collaboration with Region Skåne. In this paper various methodologies from interaction design are used to explore how patient participation in hospital can be aided and improved. It investigates what aspects of motivational design can be beneficial to healthcare. LÄS MER

 5. 5. Ungdomars textvärldar 2.0 : en kartläggning av gymnasieelevers vidgade digitala textvärldar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ale Wendt; Sebastian Forsberg; [2018]
  Nyckelord :gymnasiet; litteracitet; sociala medier; sociala nätverksplatser; svenskämnet; ungdomars textvärldar; vidgade digitala texter;

  Sammanfattning : Vårt syfte har varit att kartlägga elevers användning av vidgade digitala textvärldar för att lärare ska få en djupare inblick i elevers repertoarer och intressen. Fokus har legat på interaktivitet, en deltagarkultur snarare än en sändar-mottagarekultur. LÄS MER