Sökning: "Wendt"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Wendt.

 1. 1. God intention men bristfällig kunskap - en kvalitativ intervjustudie om socionomers erfarenheter av att arbeta med unga transpersoner

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabelle Wendt; [2020]
  Nyckelord :approach; education; knowledge; norm-critical perspective; queer theory; social work; transgender youths;

  Sammanfattning : Wendt, I. Good intention but insufficient knowledge. A qualitative interview study on social workers experiences of meeting young transgender people. Degree project in social work 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Värdering av nordiska industribolag - en studie inom regressionsanalys

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Victor Dahlkvist; Wilhelm Wendt; [2019]
  Nyckelord :Multiple linear regression; applied mathematics; valuation; finance; Multipel linjär regression; tillämpad matematik; företagsvärdering; finansiering; industriell ekonomi;

  Sammanfattning : I en företagstransaktion anlitas vanligen en investmentbank för att bistå med värdering av bolaget samt agera rådgivare. Investmentbanker agerar som en slag företagsmäklare som är antingen på köp- eller säljsidan av transaktionen. LÄS MER

 3. 3. Nilenavtalet från 1959 - en teoriprövande uppsats utifrån Paul Collier och Alexander Wendts teorier med Karl Poppers metod om falsifiering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Felicia Gustafsson; Andrea Hambraeus; [2019]
  Nyckelord :Nilen; Wendt; Collier; teoriprövande; 1959-års Nilenavtal; Förenade Arabrepubliken; Sudan; Vattenkonflikt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet är att, utifrån 1959-års Nilenavtal om vattenfördelning av Nilen, pröva två teorier på konflikten som uppstod efter Nilenavtalet från 1929. De valda teorierna är Paul Collier och Alexander Wendts, som ger olika förklaringar till vad konflikten kan bero på. LÄS MER

 4. 4. "Jag är övertygad om att internet var en del av att jag hamnade i just prostitution". En studie om aktuell lägesbild i Malmö samt motivation till att sälja sexuella tjänster med internet som plattform

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Vendela Wendt; Johanna Svensson; Carmen Dinkha; [2019]
  Nyckelord :Bakgrundsfaktorer; Eskort; Sexuella tjänster; Internet; Lägesbild; Prostitution; Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att identifiera en lägesbild i Malmö samt undersöka vilka bakgrundsfaktorer som motiverar individer till att sälja sexuella tjänster via internet. Studien berör även metodologiska hinder som finns vid studerandet av individer som säljer sexuella tjänster via internet. LÄS MER

 5. 5. Extramural English

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Mikael Wendt; [2019]
  Nyckelord :Extramural English;

  Sammanfattning : In light of the staggering technological development we have witnessed over the last decade when it comes to connectivity and access to the internet, compounded by the new entertainment trends online, this study intends to examine students’ consumption of English in their spare time, and their view of the benefit it brings them in their language development. Through a quantitative survey the study tries to pinpoint how much English students at a secondary school in southern Sweden consider they consume in their spare time. LÄS MER