Sökning: "Wendy Brown"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Wendy Brown.

 1. 1. Bakbunden frälsning : en kritisk analys av det politiska frälsningsbegreppets predikament i moderniteten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Rebecca Klitgaard Nelsson; [2019]
  Nyckelord :Soteriology; Critical Theory; Liberation Theology; Modernity; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Soelle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Political Theology; Salvation; Capitalism.; Soteriologi; Kritisk teori; Befrielseteologi; Modernitet; Theodor W. Adorno; Wendy Brown; Gustavo Gutiérrez; Dorothee Sölle; Leonardo Boff; Clodovis Boff; Politisk teologi; Frälsning; Kapitalism.;

  Sammanfattning : This thesis explores the ideological underpinnings of political soteriological discourse. Through analyzing key texts in liberation theology, using critical theorists such as Theodor W. LÄS MER

 2. 2. Från Framtidsland till Ödemark : Föreställningar om Norrland hos Ludvig Nordström och PO Tidholm

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Therese Bonnevier; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The essay is an analysis of the ideas about problems and possibilities concerning the northern region in Sweden, as presented and discussed by authors and journalists Ludvig Nordström and Po Tidholm, in their books Norrland i stöpsleven (1937) and Norrland (2014). The essay draws on theoretical concepts such as center and periphery, Orientalism, progress, as understood by Bernt Skovdahl, and Nietzsche’s notion of ressentiment, as employed by Wendy Brown. LÄS MER

 3. 3. Den fackliga organiseringen av papperslösa arbetstagare : Bortom rättigheter och organisering

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Anna Vigdis Gustavsson; [2017]
  Nyckelord :Papperslösa arbetstagare; facklig organisering; informalisering; paria;

  Sammanfattning : I Sverige växer en informaliserad arbetsmarknad fram, där människor står utanför staten och fackförbundens skydd. Frågan gällande organisering av papperslösa arbetstagare har blivit till en komplex fråga för de svenska fackförbunden. Denna uppsats redogör för hur svenska fackförbund organiserar papperslösa arbetstagare. LÄS MER

 4. 4. Var går gränsen? : En politisk filosofisk argumentationsanalys om gränser, människor och mänskliga rättigheter

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Hanna Eberstein; [2016]
  Nyckelord :gränser; migration; murar; medborgarskap; mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : What are borders? Walls, fences, barbed wires, sovereignty markers, nationalities, symbols, cultures, religions, skin colours, prejudices… Where are borders? In reality, in jurisdiction, in our minds, on maps, in citizenship, inside our bodies, in our gaze… What do borders do? Define, separate, exclude, include, discriminate, hurt, rape, reduce… The concept of borders is complex and it represents paradoxes such as visible - invisible, reinforcing - weakening, inclusion - exclusion and legal - illegal. In this essay borders are treated from a political philosophical perspective with arguments drawn mainly from the theorists Étienne Balibar, Wendy Brown and Shahram Khosravi. LÄS MER

 5. 5. Vad de säger när de säger sina namn : En läsning av det subversiva anspråket utgående ifrån produktionen av författarnamnet Lidija Praizović

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Hammarbäck Jonas; [2015]
  Nyckelord :Lidija Praizović; Tove Folkesson; Lyra Ekström Lindbäck; Michel Foucault; Wendy Brown; Gilles Deleuze; författarnamn; subversivitet; capitalism; post-fordism; ressentiment; motstånd;

  Sammanfattning : This thesis examines the way that subversivity is produced in relation to the name of the author, as understood by Foucault, and what potential for ressistance that can be glimpsed there. This from the reading of three text that in different ways relate to that theme. LÄS MER