Sökning: "Weronica Dahlberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Weronica Dahlberg.

  1. 1. Hållbarhetsutvärdering - LCSA Analys : av trucksystem inom intern materialhantering

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

    Författare :Erik Dahlberg; Weronica Fohlén; [2018]
    Nyckelord :sustainability evaluation; LCSA; LCA; LCC; SLCA; forklift systems; co2 equivalent; hållbarhetsutvärdering; LCSA; LCA; LCC; SLCA; trucksystem; koldioxidekvivalentutsläpp;

    Sammanfattning : Allt fler organisationer väljer att jobba med hållbar utveckling, på grund av att det kan ses som en konkurrenskraft. Att arbeta med hållbar utveckling kan innefatta att utföra hållbarhetsutvärderingar, vilket kan göras genom metoden LCSA analys. LÄS MER