Sökning: "West Bank"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden West Bank.

 1. 1. Fattigdom och utveckling: ett komplext dilemma : En innehållshanalys av läroböcker i geografiämnet för högstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Natalie Olinder; [2021]
  Nyckelord :Fattigdom; fattiga länder; läroböcker; utveckling; utvecklingsländer; Development; developing countries; poverty; poor countries; textbooks;

  Sammanfattning : Idag existerar det ingen instans som kontrollerar läromedel, utan det är lärarna själva som ska kvalitetssäkra de böcker de vill använda i undervisningen. I litteratur som behandlar begreppet fattigdom går det att läsa olika förklaringar på definitionen. LÄS MER

 2. 2. Evaluation of bank erosion and stability analysis along Rönne å at Ängelholm, Sweden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Teknisk vattenresurslära

  Författare :Arnold Mate Kalimukwa; Abuzack Juma Mohamed; [2021]
  Nyckelord :HEC-RAS; BSTEM; cross section; erosion; sediment transport; deposition; bank stability; safety factor; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis report presents the results of evaluation of bank erosion and stability analysis along Rönne å (river) at Ängelholm, located in south-west of Sweden within Scania. The main objectives cover building a hydrodynamic model, studying parameters that define sediment transport, modelling sediment transport within the river, mapping out erosive stretches and comparing to earlier observational study conducted by Norconsult in 2013, and finally conducting analysis of bank stability in most erosive stretches. LÄS MER

 3. 3. ”Varför pratar du inte med min fru om du vill lära dig mer om palestinska män?” : En intervjustudie om maskulinitet och jämställdhet i ett samtida Palestina

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Ingela Schwirkus Schmitt; [2021]
  Nyckelord :maskulinitet; Palestina; intersektionalitet; män; kontroversiella frågor;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie undersöker maskulinitet bland palestinska män på Västbanken. Genomlivsberättelser ges männen möjlighet att fritt berätta om sitt vardagsliv och tidigare erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Fälten där livet utspelar sig : en studie av jordbrukets sociala och kulturella betydelser på Västbanken

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Björksell; [2020]
  Nyckelord :jordbruk; Palestina; Västbanken; orientalism; identitet; klassificering; olivträd;

  Sammanfattning : Jordbruket är en praktik som i 10 000 år har format samhällens struktur och utveckling. Jordbruket ger försörjning för enskilda hushåll men är även en viktig ekonomisk faktor för många länder. LÄS MER

 5. 5. Israel och säkerhet : En analys av Likuds säkerhets- och identitetspolitik från 2009

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Daniel Samuelsson; [2020]
  Nyckelord :Likud; Netanyahu; securitization; security; identity;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine if and how the Israeli right-wing party Likud and its prime minister Benjamin Netanyahu enforced their political ideas and discourse with focus on security from 2009 until today. Furthermore, it investigates if this has created a new Israeli identity as well as if it has affected the Palestinians possibilities of self-determination. LÄS MER