Sökning: "Western art music"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Western art music.

 1. 1. Den världsliga musiken : en idealtypsanalys av musikens roll i det skriftdominerade samhället

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Morgan Eriksson; [2020]
  Nyckelord :konstnärlig kvalitet; musik; originalitet; komplexitet; kommodifiering; ocularcentrism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the potential contrariety between the concepts of art and music, and in the case of its existence what social factors can be seen as its root causes. Specifically, the concepts of artistic quality and musical quality are in this attempt defined respectively using the Swedish cultural policy objectives and Friedrich Nietzsche's The Birth of Tragedy, ultimately to be compared in the form of an ideal type analysis. LÄS MER

 2. 2. ”ÖPPNA DÖRRARNA, SÄNK TRÖSKLARNA, SKAPA RELEVANS” Debatt om konstmusikens ställning och relevans i dagens samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Irene Nordström; [2018-09-18]
  Nyckelord :western art music; status; cultural heritage; discourse; music; marginalisation; education;

  Sammanfattning : For a long time the status of western art music in Swedish music life has been discussed, recently at two Rikstings 2016 and 2017 arranged by representatives for the field of western art music with the aim of strengthening this status. By using a discourse-analytical perspective as a starting point, this article aims to analyse and describe the debate followed in Swedish daily press after these Rikstings. LÄS MER

 3. 3. Improvisation and the Modern Orchestral Musician. A Critical Analysis of the Performer’s Agency in the Contemporary Concert Hall

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Katie Klocke; [2018-07-31]
  Nyckelord :Improvisation; Interpretation; Tradition; Communication; Sound; Classical music; Pedagogy;

  Sammanfattning : Improvisation is a critical skill for musicians across nearly all genres and eras, however, to themodern orchestral musician, it is mainly a lost art. A study into the history, techniques, andtraditions of improvisation details not only new ways to explore and develop performancepractice of the instrument itself but also to train the ears and sensibilities of a musician. LÄS MER

 4. 4. From Sound to Score : A search for a post-genre compositional process

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jörgen Häll; [2018]
  Nyckelord :Post-genre; Digital Audio Workstation; DAW; Composition; Post-modernism; Sample library; Electroacoustic music; MIDI; Interpretation;

  Sammanfattning : In this thesis, the author explored an alternative way of composing contemporary western art music, being inspired by thoughts regarding post-genre. The composition method incorporated the use of the Digital Audio Workstation (DAW) software Cubase. LÄS MER

 5. 5. Mälarängsskolan F-6

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Lukas Lyttkens; [2018]
  Nyckelord :Architecture; school; Stockholm; Sweden; arkitektur; skola; F-6; Mälaräng; Mälarängen; Stockholm; Sverige; KTH;

  Sammanfattning : Platsen för tomten är i Mälaräng, mellan Bredäng och Mälarhöjden. Bredäng och Mälarhöjden är områden som har stora skillnader när det gäller bl.a. befolkningstäthet och medianinkomst. LÄS MER