Sökning: "Westlén Westlén"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Westlén Westlén.

 1. 1. “A once-in-a-lifetime pandemic” En kvalitativ studie av Världshälsoorganisationens säkerhetisering av covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Westlén; [2020-06-22]
  Nyckelord :Securitization; coronavirus; infectious diseases; discourse analysis; WHO;

  Sammanfattning : On December 31st Chinese authorities notified the World Health Organization the discovery of a novel coronavirus. The virus, now known as covid-19, has since spread across the world and resulted in over 300 000 deaths globally. LÄS MER

 2. 2. Gröna tak i nordiskt klimat : Riskanalys av komponenter och system

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Westlén Westlén; Ahmed Sabra; [2020]
  Nyckelord :gröna tak; riskanalys; dränering; takavvattning; fuktspärr; bevattning; takkonstruktion;

  Sammanfattning : Dagens urbanisering är ett växande problem och genom att göra våra städer grönare motverkas problem som uppstår i och med den. Gröna tak blir allt vanligare för det ändamålet och har visat sig ge socio-psykologiska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. LÄS MER

 3. 3. "Jag gör det senare, i morgon eller någon annan dag" : Om Prokrastinering i Arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Emelie Eklöv; Cecilia Westlén; [2014]
  Nyckelord :prokrastinering; arbetsrelaterade faktorer; personlighetsdrag; målmedvetenhet;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan prokrastinering och anställnings- och arbetsrelaterade faktorer, samt mellan prokrastinering, målmedvetenhet; och neuroticism. Studien genomfördes i form av en enkätundersökning som besvarades av 100 personer. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan förskollärare och lärare i förskoleklass och grundskola.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Kajsa Pehrs; Emelie Westlén; [2012]
  Nyckelord :Lärare i förskoleklass; Förskollärare; Grundskollärare; Samverkan; Övergång;

  Sammanfattning : Sammanfattning Förskolans läroplan, Lpfö 98 (2010), och förskoleklassens och grundskolans läroplan, Lgr 11, visar på vikten av att förskolan, förskoleklassen och skolan ska sträva efter ett bra samarbete. Detta leder till det här examensarbetets syfte som handlar om att undersöka samverkan mellan de tre skolformerna förskola, förskoleklass samt grundskola. LÄS MER

 5. 5. Transient behaviour in a BWR with Hafnium Cladding : Feasibility study of using BWRs as Higher Actinide Burners at the Example of Ringhals I

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Sebastian Raub; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Transmutation of transuranic elements is of interest to lower storage unit cost and long-term radiotoxicity. To make use of existing infrastructure, the deployment of Boiling Water Reactors (BWRs) with hafnium cladding and Mixed Oxide (MOX) fuel was proposed, resulting in a hardening of the neutron spectrum. LÄS MER