Sökning: "What is wonderful in life"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden What is wonderful in life.

 1. 1. Fruktansvärt men fantastiskt underbart : Om upplevelsen av att leva med ADHD

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Linnéa Nilsson; Lovisa Dehlin; [2017]
  Nyckelord :Meaningfulness; occupational balance; occupational therapy; strategies; well-being; Aktivitetsbalans; arbetsterapeut; meningsfullhet; strategier; välbefinnande;

  Sammanfattning : Syftet var att beskriva hur personer med ADHD upplever sin vardag samt vilka strategier de använder. Metoden som valdes var en manifest innehållsanalys på skönlitterära biografier. Fyra böcker valdes ut för analys och tolkning. Resultatet utgjorde fem kategorier med tillhörande 13 underkategorier. LÄS MER

 2. 2. Där jag aldrig varit

  Master-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Therese Westman; [2014]
  Nyckelord :Akalla; daydream; public space; design; escape; interior; exterior; facade; realities; layers; mirage; rainbow; fantasy; potential; passage; border; designated; synthetic; Akalla; dagdröm; offentlig miljö; design; flykt; interiör; exteriör; fasad; verkligheter; lager; hägring; regnbåge; fantasi; potential; passage; gräns; designerad; syntetisk;

  Sammanfattning : The sites I visit turned into routines a long time ago. Everywhere someone has decided what should be there and what will not fit. I retreat into my daydreams, away from everyday life. A longing for something different, something wonderful. LÄS MER

 3. 3. Gårdsmejeri för mese- och getosttillverkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Other

  Författare :Anna Persson; [2005]
  Nyckelord :gårdsmejeri; ost; osttillverkning;

  Sammanfattning : Bakgrunden till att jag valt detta ämne för mitt examensarbete kommer från mitt intresse för getter och gårdsmejeri. Det började redan i min barndom och har vuxit fram med tiden. Jag har jobbat med getter och tycker att de är underbara djur att jobba med. Min målsättning är att bli getbonde med eget gårdsmejeri. LÄS MER