Sökning: "Wheel loader"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden Wheel loader.

 1. 1. Human Interaction with Autonomous machines: Visual Communication to Encourage Trust

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Emil Norstedt; Timmy Sahlberg; [2020]
  Nyckelord :Human-Machine-Interaction HMI ; Eye-contact; Safety; Driverless Machines; Trust; Human-Machine Interaction HMI ; Ögonkontakt; Säkerhet; Förarlösa maskiner; Tillit;

  Sammanfattning : En pågående utveckling sker inom konstruktionsbranschen där maskiner går från att styras manuellt av en mänsklig förare till styras autonomt, d.v.s. utan mänsklig förare. LÄS MER

 2. 2. Hantering av schaktmassor : Transportkostnader och klimatpåverkan

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Isabelle Lundblad; Elin Pettersson; [2020]
  Nyckelord :masshantering; återvunna massor; deponi; avfall; mellanlagring; bortforsling; transportkostnad; transportutsläpp;

  Sammanfattning : Olskroken planskildhet är ett stort anläggningsprojekt i Göteborgs stad där det för närvarande byggs nya järnvägsspår och broar av Peab Anläggning AB. Vid detta projekt hanteras schaktmassor vilka antingen bortforslas till upphandlad mottagare eller mellanlagras för att sedan återanvändas inom projektet. LÄS MER

 3. 3. Konstruktion för optimerad spånavledning på en bearbetningsfixtur

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Erik Larsson; [2020]
  Nyckelord :Maskinteknik; Konstruktion; Fixtur; Fixturdesign; Bearbetningsfixtur; Spånskärande bearbetning;

  Sammanfattning : Thesis project of Bachelor of Science in Mechanical Engineering, MSGC17, is the final exam course at the mechanical engineering program at Karlstad University. This thesis project is carried out at the wheel loader manufacturer Volvo Construction Equipment in Arvika during the spring term 2020. LÄS MER

 4. 4. Adaptive Energy Management Strategies for Series Hybrid Electric Wheel Loaders

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fordonssystem; Linköpings universitet/Fordonssystem

  Författare :Carolina Pahkasalo; André Sollander; [2020]
  Nyckelord :A-ECMS; ECMS; Equivalent Consumption Minimization Strategy; Dynamic Programming; Hybrid Electric Wheel Loader; Pattern Recognition; Machine Learning; Neural Networks; Learning Vector Quantization; Optimal Control;

  Sammanfattning : An emerging technology is the hybridization of wheel loaders. Since wheel loaders commonly operate in repetitive cycles it should be possible to use this information to develop an efficient energy management strategy that decreases fuel consumption. LÄS MER

 5. 5. Machine vision for automation of earth-moving machines : Transfer learning experiments with YOLOv3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Carl Borngrund; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; Machine vision; YOLOv3; You only look once; Computer vision; Real time object detection; Object detection;

  Sammanfattning : This master thesis investigates the possibility to create a machine vision solution for the automation of earth-moving machines. This research was done as without some type of vision system it will not be possible to create a fully autonomous earth moving machine that can safely be used around humans or other machines. LÄS MER