Sökning: "Whistleblowing"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Whistleblowing.

 1. 1. Visselblåsning : Visselblåsarsystemets roll för finansiell styrning och kontroll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Annika Bossius; Frida Leijon; [2019]
  Nyckelord :Whistleblowing; control; prevention; follow-up; financial irregularities; accounting; Visselblåsning; styrning och kontroll; förebyggande; uppföljning; ekonomiska oegentligheter; redovisning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Visselblåsarsystem införs nu för företag inom EU. EU ser ett behov för ett ökat skydd för visselblåsare och EU kommissionen fastslog 16e april 2019 ett direktiv som innebär att säkra kanaler för rapportering av visselblåsarärenden skall finnas för alla företag med fler än 50 anställda. LÄS MER

 2. 2. Skyddet för inhyrda arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden i inhyrarens verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Gustav Fils; Henric Ek; [2019]
  Nyckelord :visselblåsning visselblåsarlagen särskilt skydd inhyrda arbetstagare slår larm om allvarliga missförhållanden företagshemligheter; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas Lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden och hur den tillämpas på inhyrda arbetstagare. Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur inhyrda arbetstagare påverkas av den nya lagstiftningen och hur andra rättskällor kan komma att påverkas av lagens uppkomst. LÄS MER

 3. 3. Adopting a whistleblowing system: A study on the use and design in Swedish municipalities

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Madeleine Anarp; Johanna Egertz; [2018]
  Nyckelord :Whistleblowing; Municipalities; Misconduct; Public Sector; Internal Control; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to investigate how and why the municipalities in Sweden are using whistleblowing systems. The theoretical framework was based on the institutional context of Swedish municipalities, previous research on whistleblowing and the different factors that affect the adoption of a whistleblowing system. LÄS MER

 4. 4. Att blåsa i visslan - Skyddet för visselblåsare inom offentlig verksamhet i Skandinavien

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Elin Tegnestedt; Jessica Andersson; [2018]
  Nyckelord :Visselblåsning; Whistleblowing; Komparativ metod; Skandinavien; Offentlig sektor; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen redogörs det för vilket rättsligt skydd offentliganställda i Skandinavien har när det gäller att påtala missförhållanden på sin arbetsplats och vad detta skyddet innebär för arbetstagaren. Det redogörs även för vilka begränsningar som kan finnas i det rättsliga skyddet och vilka jämförelser som går att göra mellan Sveriges, Danmarks och Norges regleringar på området. LÄS MER

 5. 5. Visselblåsarens situation på den privata arbetsmarknaden : En studie om gränserna för privatanställdas kritikrätt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Olivia Karlegatt; [2017]
  Nyckelord :whistle-blowers; protection of whistleblowing; reprisals; private sector; private organizations that are publicly funded;

  Sammanfattning : Whistle-blowers have an important role as they reveals incongruities in organizations in order to enable improvement of working conditions. However, there is a risk of reprisals against the employees when expressing their discontent, which may prevent them from blowing the whistle. LÄS MER