Sökning: "White Wood"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden White Wood.

 1. 1. BJÖRNGRAVEN FRÅN KARATS En explorativ studie av arkeologiskt benmaterial och dess betydelse i den samiska religionen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Sundström; [2021-03-11]
  Nyckelord :Bear grave; FTIR; Archeological Bone; PVAc; Sámi religion;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering,2020, 180hpGrundnivå2020:30.... LÄS MER

 2. 2. NUDE (APRÈS LE BAIN): An Inter-Disciplinary Technical Study of an Oil Painting on Cardboard by Pierre Bonnard

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Victoria Skalleberg; [2020-08-05]
  Nyckelord :Bonnard; paper conservation; spectroscopy; material identification;

  Sammanfattning : Degree Project for Master of Science with a Major in Conservation 2020, 30 HECSecond Cycle[2020:34].... LÄS MER

 3. 3. Finns det lämpliga habitat för den vitryggiga hackspetten i Luleå kommun?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Anna Vyöni; [2020]
  Nyckelord :Vitryggig hackspett; lämpligt habitat; optimalområde; Luleå; åtgärder;

  Sammanfattning : På grund av ett ökande modernt skogsbruk där tall och gran har ett högre ekonomiskt värde än lövträd har lövskogarna minskat drastiskt och därmed också den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos). I den här uppsatsen har jag valt att undersöka den vitryggiga hackspettens möjlighet till häckning i Luleå kommun, närmare bestämt om de två områdena som inventerats för uppsatsen utgör lämpligt habitat för arten att häcka i samt vilka åtgärder som bör utföras ifall resultatet förklarar områdena olämpliga. LÄS MER

 4. 4. Utforskandet av det nya materialet White Wood

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industridesign

  Författare :Kerollos Jalal; [2020]
  Nyckelord :White Wood; Materialdriven Design; MDD; Hållbarhet; Biobaserade material; RISE;

  Sammanfattning : Jordens resurser används åt att tillfredsställa människans livsstil vilket har lett till att jorden har börjat säga ifrån genom klimatförändring eftersom den inte klarar av det som människan gör. Hållbarhet är ett av de viktigaste ämnena i dagens samhälle och aldrig har det varit viktigare att tänka på miljön och hur man inte skadar den. LÄS MER

 5. 5. Lövskogsgynnande åtgärders effekt på vitryggig hackspett : En studie över hur lövskogsåtgärder påverkar födoinsekter för den vitryggiga hackspetten (Dendrocopos leucotos) i Västerbotten

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Ottar Huber; [2020]
  Nyckelord :white-backed woodpecker; saproxylic insects; forest restoration; umbrella species;

  Sammanfattning : Due to heavily managed forests in Sweden, there has been a rapid decline of deadwood and deciduous-rich areas since the 1950s. As a result of this, 2000 forest species are now red-listed of which 700 is in heavy need of deadwood. LÄS MER