Sökning: "WiMBY"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet WiMBY.

 1. 1. Navigability Assessment for Autonomous Systems Using Deep Neural Networks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Datorseende

  Författare :Ebba Wimby Schmidt; [2017]
  Nyckelord :autonomous systems; autonomous robots; deep learning; convolutional neural networks;

  Sammanfattning : Automated navigability assessment based on image sensor data is an important concern in the design of autonomous robotic systems. The problem consists in finding a mapping from input data to the navigability status of different areas of the surrounding world. Machine learning techniques are often applied to this problem. LÄS MER

 2. 2. Ett "lyft" av Sundholm: en analys av 'mixed use(rs) space'

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Louise Ekman; [2015]
  Nyckelord :Gentrifiering; stadsförnyelse; Sundholm; Amager; områdeløft; mixed use rs of space; medborgardeltagande; WiMBY; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats har undersökt vad områdeløftet som stadsförnyelsestrategi innefattar, samt kontextualiserat den genom en kvalitativ fallstudie av området Sundholm, i Köpenhamn. Områdeløftet i Sundholm avslutades 2014 och innefattade mer än 250 olika initiativ. LÄS MER

 3. 3. Vägen mot toppen : en kvalitativ studie om kvinnligt karriärsbortfall

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Wimby; Sofie Gillholm; [2014]
  Nyckelord :The leaky pipeline; corporate management teams; gender distribution; affirmative action; equal opportunity; The leaky pipeline; ledningsgrupp; könsfördelning; kvotering; jämställdhet;

  Sammanfattning : Uppsatsens har som avsikt att behandla ämnet könsfördelning inom ledningsgrupper i bolag.Detta genom att belysa de läckor som teorin “The leaky pipeline” tar upp som orsaker till attkvinnor i större utsträckning än män inte når de högre positionerna inom organisationer. LÄS MER

 4. 4. Fast Fashion : Företagens miljöarbete ur kundens perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :FANNY WIMBY; EMMA WALLIN; [2013]
  Nyckelord :Fast fashion; Konkurrens; Påverkan; Miljömedveten;

  Sammanfattning : I samma takt som produktionen av kläder tilltar, ökar även medvetenheten kring dess miljöpåverkan. Många företag arbetar efter avtal, märkningar och uppförandekoder för att på så vis reducera påverkan, dock kan det vara svårt för konsumenterna att veta vad de faktiskt står för och betyder. LÄS MER

 5. 5. Blueberries of Wrath : An examination of the complexity in the Swedish berry industry

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Johanna Wimby Schmidt; [2013]
  Nyckelord :blueberries; labor migration; UN Global Compact; corporate social responsibility; Austria;

  Sammanfattning : In the early 21st Century Sweden’s daily press was full of articles of Asian migrant workers that was picking berries in the north of the country. It was reported that the pickers was exploited by the industry and that it was complete chaos in the berry forests and that no one wanted to take responsible for the situation. LÄS MER