Sökning: "Wickberg"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Wickberg.

 1. 1. Vägen till säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Augusta Manninger; Johanna Wickberg; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; compliance; motivation; medvetenhet; mänskliga faktorn; Business and Economics;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen blir informationssäkerhet ett växande hot. De flesta organisationer arbetar fram säkerhetspolicys för att reglera arbetet. Ett av problemen som organisationer ofta stöter på är att de anställda inte följer de uppsatta riktlinjerna. LÄS MER

 2. 2. Vi måste göra någonting åt det : En kvalitativ studie av Svenska skolidrottsförbundets jämställdhets- & inkluderingsarbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Ellen Wickberg Månsson; Josefin Julin; [2018]
  Nyckelord :jämställdhet; inkludering; organisation; idrott;

  Sammanfattning : This essay came into existence as a result of a collaboration between us, two students in gender studies working on our bachelor thesis, and an employee at Svenska skolidrottsförbundet. The paper explores diversity and gender equality work within this organization, and the main focus is how people holding leading positions within the organization express their view on equality and diversity work. LÄS MER

 3. 3. Officerskapet i Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Salvation Army; Officership; Erik Wickberg; Wickberg; Frälsningsarmén; Officerskap; Erik Wickberg; Wickberg;

  Sammanfattning : Officerskapet i Frälsningsarmén (FA) med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar. Erik Wickberg (1904–1996) är den ende svensk som har varit ledare för Frälsningsarmén (FA) i hela världen. Mellan åren 1961–1969 var han rörelsens stabschef och mellan åren 1969–1974 var han general. LÄS MER

 4. 4. Predikantskap i Frälsningsarmén : Erik Wickberg stabschef och general 1961–1974

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Preaching Salvation Army Erik Wickberg; Predikantskap Frälsningsarmén Erik Wickberg;

  Sammanfattning : Sammanfattning och slutsatserSyftet med undersökningen har varit att studera växelverkan hos Erik Wickbergs predikantskap, mellan den identitetsskapande funktionen och mellan hans försök att höja predikans status internationellt. På detta sätt har jag också velat lyfta fram predikans roll som pastoral företeelse inom FA och för att kunna göra detta har jag ställt följande frågor:1. LÄS MER

 5. 5. Nyttan av Information Management En kvalitativ undersökning av komplexa organisationers informationshantering

  Master-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Alexander Wickberg; Anel Pasic; [2015-10-22]
  Nyckelord :information management; nyttorealisering; knowledge management; informationsarkitektur; interoperabilitet; informationskultur; IT management;

  Sammanfattning : The term information management refers to the systematic and responsiblemanagement of information so that the use of information contributes strategicallyto the organizational goals and gives individuals the access to make effective useof such information. The idea underlying information management is thatinformation is imperative for both organizations and individuals. LÄS MER