Sökning: "Wickberg"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Wickberg.

 1. 1. Det uteblivna samtalet om sexualitet - psykologers och psykoterapeuters upplevelse av hinder att samtala om sexualitet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Psykologiska institutionen

  Författare :Anna Wickberg; [2020-07-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka psykologers och psykoterapeuters upplevelse av hinder att samtala om sexualitet i terapier. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med psykologer och psykoterapeuter. Studien hade en kvalitativ ansats, och intervjumaterialet analyserades utifrån en induktiv tematisk analys. LÄS MER

 2. 2. Effekten av vårdarsång hos personer med vaskulär demens och Alzheimers sjukdom : en jämförande interventionsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Marie Skogsbäck; Sanne Messelt Wickberg; [2020]
  Nyckelord :Behavioral and Psycological Symptoms in Dementia; music therapeutic caregiving; nursing; person-centered care; people with dementia; Beteendemässiga och psykiska symptom vid demens; omvårdnad; personcentrerad vård; personer med demens; vårdarsång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år insjuknar ca 24 000 personer i någon form av demenssjukdom och med det kan många besvärliga situationer uppstå pga. kommunikationsproblem relaterat till den kognitiva svikten. LÄS MER

 3. 3. Vägen till säkerhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Augusta Manninger; Johanna Wickberg; [2019]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; compliance; motivation; medvetenhet; mänskliga faktorn; Business and Economics;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen blir informationssäkerhet ett växande hot. De flesta organisationer arbetar fram säkerhetspolicys för att reglera arbetet. Ett av problemen som organisationer ofta stöter på är att de anställda inte följer de uppsatta riktlinjerna. LÄS MER

 4. 4. Vi måste göra någonting åt det : En kvalitativ studie av Svenska skolidrottsförbundets jämställdhets- & inkluderingsarbete

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Ellen Wickberg Månsson; Josefin Julin; [2018]
  Nyckelord :jämställdhet; inkludering; organisation; idrott;

  Sammanfattning : This essay came into existence as a result of a collaboration between us, two students in gender studies working on our bachelor thesis, and an employee at Svenska skolidrottsförbundet. The paper explores diversity and gender equality work within this organization, and the main focus is how people holding leading positions within the organization express their view on equality and diversity work. LÄS MER

 5. 5. Officerskapet i Frälsningsarmén med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Stig Axelsson; [2018]
  Nyckelord :Salvation Army; Officership; Erik Wickberg; Wickberg; Frälsningsarmén; Officerskap; Erik Wickberg; Wickberg;

  Sammanfattning : Officerskapet i Frälsningsarmén (FA) med utgångspunkt från general Erik Wickbergs tal, predikningar och artiklar. Erik Wickberg (1904–1996) är den ende svensk som har varit ledare för Frälsningsarmén (FA) i hela världen. Mellan åren 1961–1969 var han rörelsens stabschef och mellan åren 1969–1974 var han general. LÄS MER