Sökning: "Wictor Green"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Wictor Green.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på medarbetaresutveckling ur ett chefsperspektiv : Faktorer som möjliggör och förhindrar informellt lärande i en digital arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Wictor Green; Oskar Edström; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; workplace learning; digitization; digitized work; managers influence on workplace learning; Informellt lärande; digitalt arbetsliv; digitalisering; arbetsplatslärande; chefers påverkan på lärande.;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine managers' perceived influence on informal learningwithin their work team in a digitalized work environment. The study uses a qualitative methodwith the empirical material gathered using interviews. The data was, after the interviews, interpreted using a hermeneutic orientation. LÄS MER

 2. 2. Waste Management With a Green Supply Chain : A case study regarding how for-profit organisations should utilise waste management

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation; Mälardalens högskola/Industriell ekonomi och organisation

  Författare :Ted Björklund; Wictor Fors; [2018]
  Nyckelord :Waste management; green supply chain management; environment; for-profit organisations; sustainability; optimisation; mapping; Avfallshantering; grön logistikkedja; miljöer; vinstdrivande organisationer; hållbarhet; optimering; kartläggning;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what a sustainable approach is to waste management and how to take actions in for-profit organisations when considering environmental and cost perspectives. This together with applying green supply chain management (GrSCM) to investigate these actions from multiple perspectives of a sustainable approach. LÄS MER