Sökning: "Wictor Svensson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Wictor Svensson.

 1. 1. Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade avbrottstider i 40 kV distributionsnät

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

  Författare :Wictor Svensson; Farzad Haydari; [2018]
  Nyckelord :vattenkraft; eldistribution;

  Sammanfattning : Examensarbetet har genomförts på uppdrag åt Vattenfall Eldistribution AB nedan kallat Vattenfall. När Vattenfall idag bygger nya 40/10 kV stationer installeras normalt brytare i ledningsfacken i stället för frånskiljare. Dessa bestyckas dock inte med reläskydd utan används enbart som kopplingsorgan vid driftomläggningar. LÄS MER

 2. 2. A comparison between database and Internet of Thing solutions : For remote measuring of radon

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Wictor Svensson; [2018]
  Nyckelord :Fog-computing; fog-unit; MQTT; CoAP; Raspberry Pi; Python;

  Sammanfattning : More and more devices around us are connected to the internet and communicate to each other. This includes devices such as radon sensors. Radon is a radio active gas and is the cause of several hundred cases of lung cancer. Smart connected radon sensors can be helpful to reduce the levels of radon as they provide remote access to the user. LÄS MER

 3. 3. Fritidspedagogers arbete med demokrati, elevinflytande och delaktighet : En kvalitativ intervjustudie med fritidspedagoger

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Linda Petersson; Wictor Svensson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER