Sökning: "Wife abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Wife abuse.

 1. 1. “As long as he can provide” : A qualitative case study exploring women’s and men’s attitudes towards economic intimate partner violence in Livingstone, Zambia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Sonia Hammi; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Zambia has one of the highest rates of intimate partner violence (IPV) in the world. While the focus has been put on the prevalence and the consequences of physical, sexual and psychological violence, economic abuse has been a neglected area in research. LÄS MER

 2. 2. Mäns våld mot kvinnor i nära relation ur ett rättsutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Felicia Miller; [2018]
  Nyckelord :Rättshistoria; Straffrätt; Våld i nära relation; Äktenskap; 1800-talet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I början av 1800-talet fanns det ingen lagstadgad rätt för mannen att bruka mildare fysiskt våld mot sin hustru, men inte heller något förbud. Det hade fram till 1734 års lag varit tillåtet, så länge hon inte fick synliga skador. Våld i nära relation är ett nutida begrepp och inte något som diskuterades eller användes på 1800-talet. LÄS MER

 3. 3. ”Parternas förhållande har varit stormigt” – en studie av formuleringar i svenska hovrättsdomar om grov kvinnofridskränkning och våldtäkt i nära relationer utifrån ett genus- och rättighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Sofia Hermansson; [2012]
  Nyckelord :Science General;

  Sammanfattning : This paper focuses on the distinction between the private and the public in relation to violence and sexual crimes against women in relationships and intimate relationships. Historically, violence and sexual abuse in intimate relationships has been placed in the private sphere away from the law. LÄS MER

 4. 4. Women Hold Up More Than Half the Sky : Analyzing the wife abuse in Shanghai

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Yan Zheng; [2007]
  Nyckelord :China; Wife abuse; patriarchal hierarchy; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Social Sciences;

  Sammanfattning : Cultural change and modernization should directly undermine traditional patriarchal norms and, by stimulating industrialization, should indirectly set off a series of socioeconomic changes favorable to women, and together these changes should give women more autonomy, resources, and a sense of self-sufficiency, thereby resulting in a marked improvement in the status of women. (Lee&Clark 2000: 5) Hence, what I wanted to study was to investigate the cases of women victims by calling the hotline, who had completely criticized the traditional legitimacy of wife abuse in Confucian or that indeed they still live in the dominating Confucian life regardless of how much they criticize on it. LÄS MER

 5. 5. Vem är hon? En analys av identitetskonstruktionen av asylsökande kvinnor bland Migrationsverkets tjänstemän

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Karin Odhner; [2006]
  Nyckelord : Women refugees ; Gender-related refugee claim ; Right of Asylum ; Identity Construction ; Critical Discourse Analysis ; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When gender-related refugee claims was ratified in the Swedish asylum law the 31 of March this year (2006) it opened the door for women with this specific refugee status to receive asylum in Sweden. The aim of this thesis has been to investigate how these specific female refugees are represented and described in the asylum process. LÄS MER