Sökning: "Wii Balance Board"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Wii Balance Board.

 1. 1. Continuous Balance Evaluation by Image Analysis of Live Video : Fall Prevention Through Pose Estimation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Henrik Runeskog; [2021]
  Nyckelord :Fall prevention; balance estimation; center of mass; center of pressure; human pose estimation; human keypoint detection; Fallprevention; balansestimering; tyngdpunkt; tryckcentrum; kroppshållningsestimation;

  Sammanfattning : The deep learning technique Human Pose Estimation (or Human Keypoint Detection) is a promising field in tracking a person and identifying its posture. As posture and balance are two closely related concepts, the use of human pose estimation could be applied to fall prevention. LÄS MER

 2. 2. Går det att förbättra postural kontroll och ankelproprioception genom balansträning på stabilt respektive instabilt underlag hos friska unga vuxna? : En randomiserad kontrollerad pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Gustav Oscarsson; Patric Johansson; [2019]
  Nyckelord :Balansträning; Instabilt underlag; Posturalt svaj; Proprioception; Stabilt underlag.;

  Sammanfattning : Inledning: Balans eller postural kontroll är en fundamental sensomotorisk funktion för att kunna hålla sig upprätt. Ett viktigt sensoriskt system för den posturala kontrollen är proprioceptionen, vilken bidrar till god precision, ledstabilitet, koordination och balans vid rörelse. LÄS MER

 3. 3. Hur valid är mätning av postural kontroll med Wii Balance Board i jämförelse med en Kistler Force Plate? : How valid is it to measure postural control with  Wii Balance Board in comparison to a Kistler Force Plate?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alvin Berggren; Kristoffer Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Balansmätning; Kistler Force Plate; Postural kontroll; Wii Balance Board;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns funktionella tester med varierande svårighetsgrad för att utvärdera patienters balans i kliniken. Dessa tester kan dock endast visa på balansförmåga i grova drag, exempelvis om man kan ställa sig upp från en stol eller klarar att stå på ett ben utan att falla. LÄS MER

 4. 4. A balance ability measurement system for older people based on the Wii balance board

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Ao Li; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BackgroundFall-related  injuries may have huge and enduring impact on older people, resulting in chronic pain, disabled mobility and reducing the quality of life. Fall injuries is becoming a worldwide problem among older people and as a result, the measurement of balance ability for older people is of great importance. LÄS MER