Sökning: "Wiktoria Matulaniec"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Wiktoria Matulaniec.

 1. 1. Fast driftställe 2.0 - En redogörelse för förslagen till beskattning av en betydande digital närvaro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wiktoria Matulaniec; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under current international tax law, profits of an enterprise are only taxable in the domicile of the enterprise unless it operates through a permanent establishment in another state. If the enterprise carries on business as aforesaid, profits attributable to the permanent establishment may be taxed in the other state. LÄS MER

 2. 2. Hur ränteavdraget påverkar bostadsmarknaden - En argumentation för ränteavdragets vara eller icke vara

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Wiktoria Matulaniec; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med de senaste årens skenande bostadspriser har bostadspolitiken återigen börjat få aktualitet i samhällsdebatten. Vissa argumenterar för att det beror på Sveriges generösa skattesubvention som medför en ökad inkomst för privatpersoner varpå de får ett större finansiellt utrymme att köpa en dyrare bostad. LÄS MER