Sökning: "Wilcoxon s signed-rank test"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Wilcoxon s signed-rank test.

 1. 1. Statisk njurscintigrafi

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hadia Hawash; [2019]
  Nyckelord :statisk njurscintigrafi;

  Sammanfattning : Hawash, H. Statisk njurscintigrafi. Jämförelse av bildkvalité för varierande bildinsamlingstider vid mätning av njurarnas separatfunktion, njurlängd och isotopupptagningsdefekt. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Polistester : En analys av befintligt testbatteri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Olof Hansson; [2019]
  Nyckelord :Police; academy; physical tests; correlation;

  Sammanfattning : Background: The policework is well known as physical demanding and often are controlled through a test-procedure. The Swedish police academy test-procedure has never been closely looked upon with a purpose to standardize its content. LÄS MER

 3. 3. Ekokardiografi: jämförelse av erfarenhetens betydelse vid mätningar av strain och strain rate i vänster kammare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sinan Baker; Odai Alcharif; [2019]
  Nyckelord :Global Longitudinal Strain GLS ; Myocardium; Speckle tracking; Transthoracic Echocardiography TTE ; Global Longitudinell Strain GLS ; Hjärtmuskel; Speckle tracking; Transthorakal ekokardiografi TTE ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ekokardiografi har en betydande roll i diagnostisering av vänster kammare. Genom undersökning av segmentell och global longitudinell strain samt strain rate kan regional och global kinetik bedömas. LÄS MER

 4. 4. New potential treatment protocol for radiotherapy of glioblastoma

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Victor Pham; [2019]
  Nyckelord :Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Purpose: Improvements in mortality rate of glioblastoma patients have been limited during the past decades, due to the tumor’s rapidly growing and infiltrative behavior and resistance to current therapy. Recent findings show that higher brain mean dose strongly correlates with inferior overall survival and that local recurrences mainly occur centrally in previously irradiated regions. LÄS MER

 5. 5. UNDERSÖKNING AV ALLAGEHUBS INTERAKTIVA MILJÖ FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK SOM INTERVENTION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sandra Bohlin Siversson; Anna-Karin Rångeby; [2018-05-28]
  Nyckelord :Interactive environment; occupational justice; welfare technology;

  Sammanfattning : Background The welfare system is facing great challenges due to older citizens becoming a larger part of the population and society will experience difficulty in facing these challenges. Welfare technology (WT) has potential in facing these challenges as it may free resources, support persons with needs in performing daily activities and reduce costs. LÄS MER