Sökning: "Wilcoxon"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet Wilcoxon.

 1. 1. UNDERSÖKNING AV ALLAGEHUBS INTERAKTIVA MILJÖ FÖR VÄLFÄRDSTEKNIK SOM INTERVENTION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sandra Bohlin Siversson; Anna-Karin Rångeby; [2018-05-28]
  Nyckelord :Interactive environment; occupational justice; welfare technology;

  Sammanfattning : Background The welfare system is facing great challenges due to older citizens becoming a larger part of the population and society will experience difficulty in facing these challenges. Welfare technology (WT) has potential in facing these challenges as it may free resources, support persons with needs in performing daily activities and reduce costs. LÄS MER

 2. 2. Short-term effects of 90/90 breathing with ball and balloon on core stability

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Lukas Alverdes; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background Breathing is a life preserving mechanism that can influence muscles of the core and its stabilizing mechanisms, especially by the function of the diaphragm and intra-abdominal pressure (IAP) build-up. The 90/90 bridge with ball and balloon (90/90 breathing) is one technique doing so, thereby affecting the core and core stability (CS). LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av en teambuildingsinsats effekter på teameffektivitet och ledarskattad teamprestation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Cecilia Eintrei; Tora Hansson; [2018]
  Nyckelord :team building; team effectiveness; team performance; behavioral processes; reflexivity; real team; job satisfaction; intention to leave; teambuilding; teameffektivitet; teamprestation; beteendeprocesser; reflexivitet; reella team; arbetstillfredsställelse; intention att sluta;

  Sammanfattning : Teamarbete (eng. teamwork) är förenat med positiva organisatoriska och individuella effekter, vilket kan förklara varför organisationer i allt större utsträckning vill genomföra teambuildingsinsater för att förbättra teameffektivitet och teamprestation. LÄS MER

 4. 4. Effekten av hästars ålder och utbildningsgrad på bäckenets vertikala rörelsemönster på volt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Lina Bogren; [2018]
  Nyckelord :rörelsemönster; symmetri; rörelseasymmetrier; bäcken; lameness locator;

  Sammanfattning : I tidigare studier har det visat sig att majoriteten av normalt fungerande ridhästar uppvisar rörelseasymmetrier vid objektiv rörelseanalys. Många av asymmetrierna är av samma magnitud som de hos hästar med låggradiga hältor som utreds på klinik. LÄS MER

 5. 5. Genes involved in inflammation are within celiac disease risk loci show differential mRNA expression

  Master-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Ahlam Tahseen Yahia Keelani; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Celiac disease (CD) is a chronic autoimmune disease, caused by the consumption of gluten in genetically predisposed individuals. Celiac patients develop many clinical features include; weight loss, diarrhea, and Intestinal damage, and if left untreated, CD patient may face an increased risk of malignancies. LÄS MER