Sökning: "Wilhelm Nilsson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Wilhelm Nilsson.

 1. 1. I ett tal till nationen - En diskursiv studie om nationalism & nationell identitet under en kris

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Asta Nordlund; Wilhelm Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: K​ riskommunikation; kritisk diskursanalys; multimodalitet; nationell identitet; nationalism; politisk kommunikation; krishantering; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här undersökningen har i syfte att studera Stefan Löfvens tal till nationen som hölls under covid-19 pandemin 2020. Avsikten med studien har utifrån det kvalitativa materialet varit att undersöka hur lingvistik och de symboler som uttrycks i talet påverkar meningsskapande, den nationella identiteten samt om nationalism kan verka som ett inkluderande verktyg vid nationell krishantering. LÄS MER

 2. 2. Natural Language Interfaces in Computer Games : A study of NLI accuracy in Risk

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Pontus Nilsson; Wilhelm Öhman; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Developing a Natural Language Interface that can understand everything is a very challenging task due to the varied and ambiguous nature of natural language. However, when confined to a small setting, would it be possible to develop an NLI that through repeated iterations can reach perfect understanding? The chosen setting was Risk and was created in Java. LÄS MER

 3. 3. Karaktärisering av äpplesorter : för framställning av juice och cider

  Kandidat-uppsats, SLU/Horticulture (until 121231)

  Författare :Carina Nilsson; [2011]
  Nyckelord :äpplesorter; Malus domestica; äpplejuice; cider; Saccharomyces bayanus; champagnejäst; Saccharomyces cerevisiae; öl- och vinjäst; jäst; äppelcider; fermentering; smaktest; äpple; juice; Sverige; Balsgård;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to evaluate which apple cultivars are best suited for production of juice and cider. The study was limited to 41 cultivars. Common as well as uncommon apple cultivars were selected from available cultivars in the cold storage at Balsgård, Department of Horticultural Plant Breeding and Biotechnology, SLU. LÄS MER

 4. 4. Kompetensfördelningsaspekter på området för fusionskontroll

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jonas Nilsson; [1999]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; EG-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fusionskontrollen utgör en del av EGs konkurrensrätt. Genom förordning 4064/89 har en särskild ordning skapats på området. Den sätter regler för hur företagsförvärv får genomföras i syfte att bidra till ett skydd för konkurrensen på den gemensamma marknaden. LÄS MER