Sökning: "Wilhelm Onn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wilhelm Onn.

  1. 1. In i kaklet! : En komparativ studie av Ewa Stenbergs och Mats Knutsons gestaltande av Ulf Kristerssons sonderingsprocess

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

    Författare :Wilhelm Onn; [2019]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att granska politisk kommentar i en situation utan stundande valrörelse för att avgöra om den dominans spelgestaltning innehar i valrörelser även förekommer utanför sådana. Vidare har av intresse varit att jämföra en tongivande kommentator från kommersiell media, med en från public service för att utreda huruvida några väsentliga skillnader fanns mellan dem. LÄS MER