Sökning: "William Åberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden William Åberg.

 1. 1. Musikteori och läromedel i musikproduktion : En enkätundersökning om läromedel och begreppet musikteori i musikproduktionsundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :William Åberg; [2022]
  Nyckelord :Musikproduktion i kulturskola; musikteori; undervisning;

  Sammanfattning : Intresset för ämnet musikproduktion har ökat mycket under de senaste 20 åren. Som en följd av detta har många kulturskolor börjat undervisa i musikproduktion. LÄS MER

 2. 2. Kritiska framgångsfaktorer vid implementation av ERP - Ur projektledarnas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Schön; William Axelsson; Julius Åberg; [2016]
  Nyckelord :CSF; ERP; kritiska framgångsfaktorer; KFF; critical success factors; implementation; projekt; projektledning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats inom informatik använder existerande litteratur för att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom implementationen av affärssystem och sammanställa dessa till en rangordnad lista. Fortsättningsvis sker en empirisk undersökning där projektledarrollens perspektiv inom samma område redovisas. LÄS MER

 3. 3. "Sara vill inte att jag sak vara med" : En vetenskaplig eddä om värdegrundsarbete i förskolan

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Fernanda Calace Cardeo; [2015]
  Nyckelord :Preschool; democracy; values; power; norm; peer culture; conflict management; bullying; Förskola; demokrati; värdegrund; makt; normen; kamratkulturer; konflikthantering; mobbning;

  Sammanfattning : Min essä bygger på tre egenupplevda händelser som speglar den verklighet som jag möter i min vardag som förskollärare. De två första handlar om hur ett barn utesluter och rent av mobbar ett annat barn. Jag har svårt att vara passiv i dessa situationer och vet inte om jag har agerat rätt. LÄS MER