Sökning: "William Åkesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden William Åkesson.

 1. 1. Likviditetsvägen till mer informerade investeringsbeslut : En studie om sambandet mellan ägarkoncentration och likviditet på Nasdaq OMX.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :William Funseth; Tobias Åkesson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract Master Thesis in Business Administration, School of Business and Economics at the Linnaeus University, 2013 Authors: William Funseth and Tobias Åkesson Supervisor: Magnus Willesson Examiner: Sven-Olof Yrjö Collin Title: The liquidity route to more informed investment decisions - A study on the relationship between concentration of ownership and liquidity on Nasdaq OMX. Background and problem: Previous studies have shown that liquidity can explain differences in returns in corporate shares, the company's cost of capital and the valuation of the company. LÄS MER

 2. 2. ”Vi låter oss inte stoppas av andras kamp mot grundläggande demokratiska värden” : En narrativ analys av Sverigedemokraternas kriskommunikation efter Utöya

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :William Albrecht; [2012]
  Nyckelord :Utöya; democracy; crisis; narrative; pentad; dichotomy; crisis communication; Sweden democrats; Åkesson; the critics; Breivik; Utöya; demokrati; kris; narrativ; pentad; dikotomi; kriskommunikation;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka Sverigedemokraternas kriskommunikativa försvar efter kritiken som uppkom mot partiet i samband med högerextremisten Anders Behring Breiviks massmord på Utöya 2011. I detta har jag ur ett narrativt perspektiv undersökt partiledaren Jimmie Åkessons förklaring till krisen och hur denna samspelar med partiets interna berättelse. LÄS MER