Sökning: "William Bech"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Bech.

  1. 1. MAGISKA PLÅSTER, GRÖNKLÄDDA MÄNNISKOR OCH TUSEN ANDRA FRÅGOR En intervjustudie om nätbaserade bildspel som preoperativ förberedelse för barn

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Isabella Süss; William Bech; [2019-12-06]
    Nyckelord :Barn; Dunder; föräldrar; information; informationsportal; preoperativ;

    Sammanfattning : Bakgrund: Informationsbehovet hos föräldrar är stort när deras barn ska opereras. Föräldrar känner sig osäkra p.g.a. LÄS MER