Sökning: "William Berg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden William Berg.

 1. 1. Arbetsorganisation och ledarskap, MAMF15

  L3-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Adeeb Al-Adhami; Erdal Albayati; Fredrika Andreasson; William Berg; Paulina Antonsson; Seamus Doyle; Johanna Falk; Sebastian Green; Samuel Hirschfeld; Elsa Höjbert; Ami Izetagic; Olof Johansson; Annika Jönsson; Victor Jönsson; Louise Landin; Josefine Laurén; Eric Lennman; Karl Lindkvist; Robert Malmsjö; Emil Olofsson Van Der Eijken; Alexander Olsson; Johan Rosén; Erik Sjöström; Felix Strömberg; Klara Svensson; Andreas Söderholm; Hedda Trönnberg; Tomas Tengberg; Adelina Zahirovic; [2018]
  Nyckelord :Arbetsorganisation; ledarskap; studentartiklar; aktivitetsbaserade arbetsplatser; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten. Dessa arbeten är sammanställda i artiklar med olika teman kopplat till dagens arbetsliv. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetsarbete i byggsektorn - "anpassning av kvalitetsledningssystem för medarbetare i produktion - en fallstudie på Skanska"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :William Osborne; Edvin Berg; [2016]
  Nyckelord :Ledningssystem; Kvalitetsarbete; Skanska; ISO 9000; Ständig förbättring; Erfarenhetsåterföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetets syfte är att undersöka hur delar av ett byggföretags kvalitetsarbete är uppbyggt och anpassat efter verksamheten. Författarna har tagit del av fallföretagets interna undersökning som tyder på en nedåtgående användning av företagets ledningssystem. LÄS MER

 3. 3. Felansvar vid aktieköp. Kan felansvaret påverkas av en aktieposts storlek och säljarens totala innehav i bolaget?

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Robert William Berg; [2009-03-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER