Sökning: "William Boberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden William Boberg.

 1. 1. "Det är svårt att förhindra att det händer" : En kvalitativ intervjustudie om om nätmobbning och risker med digitala plattformar på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Forskning för fritidshemmets pedagogik; Jönköping University/Forskning för fritidshemmets pedagogik

  Författare :Daniel Boberg; William Gren; [2020]
  Nyckelord :Nätmobbning; Fritidshem; Fritidshemslärare; Förebyggande strategier; Digitala plattformar;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra fritidshemslärares bild av sin yrkesroll relaterad till elevers användande av digitala plattformar. Vidare är syftet även att undersöka vilka strategier fritidshemslärare använder, dels för att förebygga nätmobbning, dels hur de pratar om och skapar medvetenhet kring vad elever kan möta på digitala plattformar. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser av det tillgängliga friluftslivet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :William Boberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The increased accessibility of Storulvån has led to a conflict between outdoor recreation and the sami village of Handölsdalen. The month of may is the time of the year when reindeers are born and if the female gets scared or disturbed she may leave the newborn. LÄS MER