Sökning: "William Clifford"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Clifford.

  1. 1. Spelartypers påverkan på beslutsfattande av valbara belöningar : Baserat på BrainHex-modellen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :William Clifford; [2019]
    Nyckelord :Speldesign; Personlighetstyper; MBTI;

    Sammanfattning : Denna undersökning ställer spelarketypsmodellen BrainHex under samma kritik som dess grundmodell MBTI (Myers-Briggs type indicator 1962). Kritiken är främst att människan är för komplex för att kategoriseras i dikotomiska grupper samt att kategorin de tilldelas anses vara absolut och inte en preferens. LÄS MER