Sökning: "William Fröberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden William Fröberg.

 1. 1. Svårt att förstå : En studie om föräldrars svårigheter att förstå Försäkringskassans regler gällande föräldrapenning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Fröberg; [2019]
  Nyckelord :Försäkringskassan; regelverk; föräldrapenning; samtalsanalys; kunskap;

  Sammanfattning : Ett problem Försäkringskassan har är att deras regelverk gällande föräldrapenning är för komplicerat, vilket stöds av antal rapporter och studier. Detta har negativa konsekvenser i och med att det leder till att det blir svårare för föräldrar att få rätt ersättning för att vara hemma med sitt barn samt att det underlättar bidragsfusk. LÄS MER

 2. 2. "In Somalia you cannot be a model, but in Sweden you have the opportunity" : En kvalitativ studie om ensamkommande ungdomars förväntningar kring sin utbildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :William Fröberg; Myriam Kibambe; [2017]
  Nyckelord :Ensamkommande ungdomar; utbildning; förväntningar; signifikanta andra; referensgrupp; spegeljaget; primär och sekundär socialisation;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur ensamkommande ungdomar skapar förväntningar kring sin utbildning utifrån deras signifikanta andra och deras referensgrupper, samt hur de hanterar eventuella konflikter mellan dessa förväntningar. Cooleys teorier om spegeljaget, primär och sekundär socialisation samt signifikanta andra, har tillsammans med Shibutanis referensgruppsteori använts för att undersöka detta. LÄS MER

 3. 3. Två vägar till en global demokrati : En idéanalys av de två teorierna Global Stakeholder Democracy och Transnationell Diskursiv Demokrati

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :William Fröberg; [2017]
  Nyckelord :John Dryzek; Terry Macdonald; Transnational Discursive Democracy; Global Stakeholder Democracy; idea analysis; global democracy; John Dryzek; Terry Macdonald; Transnational Discursive Democracy; Global Stakeholder Democracy; idéanalys; global demokrati;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate, explain, compare and to a degree criticize the two theories Global Stakeholder Democracy by Terry Macdonald and Transnational Discursive Democracy by John Dryzek and their respective arguments for a global democracy, by using the method of an internal idea analysis. The two main questions of the thesis are: -  With what arguments do Macdonald and Dryzek legitimize their respective form of global democracy? -  What similarities as well as differences can be found in their argumentation for their respective theory and is it possible to see any potential internal problems in their argumentation? The results show that both Global Stakeholder Democracy and Transnational Discursive Democracy can be interpreted to share the same basic way of legitimizing democracy through a liberal value and notion of autonomy. LÄS MER