Sökning: "William Fredriksson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden William Fredriksson.

 1. 1. En fallstudie om den finansiella, strategiska och personliga inverkan på SKF:s investeringsbeslut

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Tullock; Oskar Recina; William Fredriksson; [2021-11-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Om ett företag ska förbli lönsamt behöver investeringar göras. Företag har begränsade resurser vilket gör att de måste prioritera vilka investeringar de ska ta sig an. För att avgöra vilka investeringar ett bolag ska genomföra, som uppnår bolagets finansiella och strategiska mål, analyseras tillgängliga investeringsmöjligheter. LÄS MER

 2. 2. Historiebrukets mångfacetterade natur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :William Panic; Oliver Fredriksson; [2021]
  Nyckelord :use of history; abuse of history; Historiebruk; historieanvändning; historiemissbruk; Friedrich Nietzsche; typologi; styrdokument; historia;

  Sammanfattning : This overview has examined the research situation regarding the historical concept: use of history and the factors that weigh heavily are the concept's definition, categorization and function. Since the use of history is part of de-facto governing documents on the subject of history in Sweden. LÄS MER

 3. 3. "Earnings before everything" Den Långsiktiga Effekten av Manipulation vid Börsnotering på den Europeiska Marknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Delblanc; William Fredriksson; Axel Svanfelt; [2021]
  Nyckelord :IPO; Beneish M-score; BHAR; Långsiktig prestation; redovisningsmanipulation; informationsasymmetri; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte:Studien ämnar att undersöka huruvida det finns en potentiell korrelation mellan manipulation av ett företags räkenskaper i samband med dess börsintroduktion samt deras långsiktiga avkastning. Därmed ämnar författarna att bidra till existerande forskning kring IPO:er och informationsasymmetri. LÄS MER

 4. 4. De yngsta förskolebarnens samspelskompetens i leken : En studie om tillträdesstrategier, inkludering och exkludering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Rebecca Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; samspel; interaktion; lek; toddlare; inkludering; exkludering; tillträdesstrategier.;

  Sammanfattning : Mitt syfte med denna studie är att bidra med kunskap om hur de yngsta barnens sociala kompetens synliggörs i samspelssituationer på förskolan. Jag har riktat särskilt fokus på hur barnen gör för att inkludera och exkludera varandra i lek och samspel, samt vilka tillträdesstrategier barnen använder för att få tillträde till en pågående lek. LÄS MER

 5. 5. Portabel Laddningsstation för Friluftsliv : Produktidé för laddningstillbehör till smartphone

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Anton Edholm; William Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :Portable charging station; Portabel laddningsstation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar produktframtagningsprocessen för en portabel laddningsstation för mobila enheter. Arbetet är utfört tillsammans med Thule Groups R&D-avdelning. Arbetet syftar till att presentera en produktidé inom segmentet Bags & Outdoor som ska presenteras genom CAD och renderingar. LÄS MER