Sökning: "William Grafström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden William Grafström.

 1. 1. Sociala medier: Frihet eller fängelse? - Instagram-användares inställning till sociala medier och dess inverkan på dem

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Grafström; Simon Kerrén; [2015]
  Nyckelord :Instagram; Sociala medier; Destruktiva sidor; Imagestrategier; Låtsasliv; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel Sociala medier: Frihet eller fängelse? – Instagram-användares inställning till sociala medier och dess inverkan på dem Seminariedatum 2015-05-27 Ämne/kurs FEKN90, Examensarbete på civilekonomprogrammet, 30 HP Författare William Grafström, Simon Kerrén Handledare Jon Bertilsson Nyckelord Instagram, sociala medier, destruktiva sidor, imagestrategier, låtsasliv. Syfte Syftet med uppsatsen är att undersöka och förstå hur svenska unga vuxna på Instagram förhåller sig till och påverkas av att vara närvarande på sociala medier. LÄS MER

 2. 2. Studenter och Fairtrade - En kartläggning av inställningen till Fairtrade hos unga studenter i Lund

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Kerrén; William Grafström; Björn Garmfors; [2014]
  Nyckelord :Fairtrade; Status; Theory of Planned Behavior; Studenter; Lunds universitet; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel Studenter och Fairtrade - En kartläggning av inställningen till Fairtrade hos unga studenter i Lund Seminariedatum 2014-06-05 Ämne/kurs FEKH29, Examensarbete kandidatnivå, 15 HP Författare Björn Garmfors, William Grafström, Simon Kerrén Handledare Clara Gustafsson Nyckelord Fairtrade, Status, Theory of Planned Behavior, Studenter, Lunds universitet Syfte Syftet med denna uppsats är att kartlägga inställningen till Fairtrade bland studenter vid Lunds universitet. Metod Vi har i detta arbete valt att använda oss av en kvalitativ metod där tio intervjuer har legat till grund för vår fortsatta analys. LÄS MER