Sökning: "William Krona"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden William Krona.

 1. 1. Implementering av riktlinjer om säker vård för att undvika vårdrelaterade infektioner : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Linnéa Krona; William Stocks; [2018]
  Nyckelord :Prevention; Riktlinjer; Säker vård; Vårdrelaterade infektioner;

  Sammanfattning : Bakgrund Vårdrelaterade infektioner är en vanligt förekommande vårdskada, som orsakar stora kostnader för samhället och lidande för den enskilde patienten. Riktlinjer finns till för att skapa en säker vård, som undviker vårdrelaterade infektioner och sjuksköterskan har ett professionellt ansvar i att följa riktlinjerna. LÄS MER

 2. 2. Real Exchange Rate Determinants in the Industrialised Commodity Currency Economies: An error-correction framework

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :William Speller; [2006]
  Nyckelord :commodity currency; real exchange rate; error-correction model;

  Sammanfattning : Although located at far-flung points of the globe, Australia, Canada, Iceland, New Zealand and Norway have an intrinsic similarity and together represent an anomaly in international macroeconomics; they are the industrialised commodity currency economies. These five nations have advanced and developed while maintaining their traditional dependence on primary resources, thereby exposing the value of their respective currencies to the volatility of global commodity price cycles. LÄS MER