Sökning: "William Lennartsson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden William Lennartsson.

 1. 1. CEO Incentives and firm risk: in the context of cross-listing

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Lennartsson; Harley Ljungdahl; [2019]
  Nyckelord :CEO compensation; CEO incentives; Stock options; Firm risk; Black-Scholes; Delta; Vega; Agency Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : This research aims to investigate the relation of CEO compensation, especially how the sensitivity of CEO wealth to stock return volatility (vega), but also how the sensitivity of CEO wealth to stock price (delta) affects the risk of the firm. Moreover, these relations are investigated in the context of cross-listing to examine whether there are differences between US-only listed firms and those that are dual listed. LÄS MER

 2. 2. Veni Vidi Värde

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Lennartsson; Daniel Bell; Jesper Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Värdeinvestering; Stockholmsbörsen; F_SCORE; Hög B M; Överavkastning. Value-investment; OMX Stockholm; High B M; Alpha.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka huruvida man kan uppnå överavkastning på den svenska börsmarknaden mellan 1996 och 2015 genom tillämpning Piotroskis F_SCORE . Ytterligare utredde avhandlingen storlekseffekten samt avkastningens relation till risk. LÄS MER