Sökning: "William Lind"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden William Lind.

 1. 1. Tariff’s effect on local employment : An empirical study on the steel tariffs imposed by the Bush administration

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :William Matsson; William Lind; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Svaga och hjälplösa kvinnor i Huryle : En kvalitativ studie om framställningen av kvinnor i spelserien The Legend of Zelda

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :William Lind; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spelbranschen är en av de snabbast växande marknader men den är också kritiserad för att vara mansdominerad och sexistisk. Tidigare forskning om genus inom spel, visar att en majoritet av spelutvecklare är män och en effekt av detta är att spelen många gånger är gjorda för just män. LÄS MER

 3. 3. Meme Marketing to Fellow Kids

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :William Lind; [2019]
  Nyckelord :Memes; memetic media; authenticity; corporate identity; vernacular criticism; intangible assets; reddit; twitter;

  Sammanfattning : Corporations attempting to enter the realm of memetic media often find themselves lost and embarrassed; the chaotic nature of meme culture as a global way of expression on the internet has proven difficult, and communities like Reddits r/FellowKids enact vernacular criticism on corporations who attempt to use memes in order to reach their target audience. This study aims to reach higher knowledge of successful corporate engagement in memetic media through a text analysis of discussions between users on Reddit and the interplay on Twitter where users engage in vernacular ways with the Wendy’s Twitter account. LÄS MER

 4. 4. Långvariga egenimplementerade skolinterventioner för ökad fysisk aktivitet bland äldre unga : En systematisk översikt och metaanalys

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :William Lind; [2019]
  Nyckelord :skola; longitudinell; systematisk litteraturöversikt; meta-analys; skolungdomar; skolbarn; skolelever; elever;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk aktivitet korrelerar med både fysiska och psykiska hälsomarkörer. Vid ökad ålder minskar den fysiska aktiviteten och färre når de gällande rekommendationerna. Skolinterventioner kan vara relevanta åtgärder för att öka ungas fysiska aktivitet då mycket av unga individers tid spenderas på skolor. LÄS MER

 5. 5. En grand mobilisering - En studie om intressenters påverkan på organisatoriska beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sara Ericsson; William Lind; [2018]
  Nyckelord :Grand Hôtel; mobilization; corporate social responsibility; intangible assets; legitimacy; citizenship; strategy; brand communications; social media; Twitter; strategic communication; stakeholder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mobilization via social media has the power to change organizational strategies and behavior. This study examines what types of communicative strategies stakeholders use to initiate an organizational change via social media. A qualitative textual analysis was conducted, consisting of 449 posts on Twitter and one press release from Grand Hôtel. LÄS MER