Sökning: "William Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden William Persson.

 1. 1. Framtiden för Helsingborgs godsbangård

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :William Persson; [2018]
  Nyckelord :godsbangård; helsingborg; järnväg; uppställningsspår; framtid; skånetrafiken; gods; ramlösa; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Området Ramlösa station och Helsingborgs godsbangård innefattar bland annat resecentrum, rangerbangård, tågdepåer och kombiterminal för att nämna några. Utöver det är området en del i stadsförnyelseprojekt H+ som ska omvandla en miljon kvadratmeter till en mer blandad stad, för att möta framtidens behov. LÄS MER

 2. 2. Ett överflöd av data men ett underskott av insikter - En fallstudie om hur Business Intelligence påverkar tjänsteleveransen i ett professionellt tjänsteföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emma Sundgren; Måns Claeson; William Persson; Oscar Wachtmeister; [2018]
  Nyckelord :Public Relations; PR; Professional Service Firm; PSF; Business Intelligence; Big Data; Kunskap; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel:“Ett överflöd av data men ett underskott av insikter” - En fallstudie om hur Business Intelligence påverkar tjänsteleveransen i ett Professionellt tjänsteföretag Seminariedatum: 2018-06-05 Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management Författare: Måns Claeson, William Persson, Emma Sundgren och Oscar Wachtmeister Handledare: Niklas Lars Hallberg Nyckelord: Public Relations (PR), Professional Service firm (PSF), Business Intelligence, Data, Big Data, Kunskap Syfte: Undersöka hur Business Intelligence påverkar ett professionellt tjänsteföretags tjänsteleverans. Metod: En kvalitativ enfallsstudie med induktiv ansats har genomförts. LÄS MER

 3. 3. Educating the gamer. : An analysis on how the “gamer” is taught the rules of a game efficiently to recognize patterns and become a better player.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign

  Författare :Persson William; [2017]
  Nyckelord :Tutorial; Immersion; Game Meechanics; Formal Analysis;

  Sammanfattning : In this thesis, the question of immersion and learning in tutorials is examined to find whether there are principles of design that can universally form a tutorial of a high quality according to several predetermined traits. A formal analysis of the tutorials for three specified games are conducted to identify the underlying principles of design that govern the structure for each individual tutorial. LÄS MER

 4. 4. Food for thought : Self-sufficient households towards a sustainablefood supply

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Timo Palokangas; William Eriksson; Madeleine Persson; Rebecca Norman; [2016]
  Nyckelord :Self-sufficiency; self-sufficient; farming; cultivation; small scale;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines to what extent a co-create community called Bobyggetin Herrljunga, Sweden, can be food self-sufficient. To obtain a more comprehensiveresult, the difference between a vegetarian and non-vegetarian diet, as well as howtime spent on farming and available cultivation area affects the outcome, are studied. LÄS MER

 5. 5. En studie om utvecklingen av webbapplikationen AnteckningsBlocket

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Anton Ernstig; Hazir Magron; Anna Olajos; Rebecca Persson; Douglas Thorell; Victor William-Olsson; Gabrielle Ågren; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver projektprocessen och resultatet av utvecklingsarbetet med webbapplikationen AnteckningsBlocket. AnteckningsBlocket är en e-butik och en plattform där studenter kan köpa, sälja och dela med sig av studiehjälpmedel som de själva har skrivit. LÄS MER