Sökning: "William Persson"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden William Persson.

 1. 1. Historieundervisning utifrån interkulturell kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :William Persson; Philip Dersén; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Autonoma fordon i framtiden

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :William Josefsson Rudberg; Karl Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har under de senaste decennierna gått i en väldigt hög hastighet, där tekniska lösningar blir en allt större del av vardagen. Tekniska system blir allt mer avancerade och samhället går till att bli allt mer autonomt, och fordonsbranschen är inget undantag. LÄS MER

 3. 3. Mångkultur i historieämnet utifrån läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Philip Dersén; William Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av Uppsala kommuns elanvändning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jakob Edberger Persson; Göran Iliev; William Järvström; Emil Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Elanvändning; elkonsumtion; kartläggning; konsumtionsmönster; vattenfall; Uppsala kommun; el; elektricitet; SQLite; Excel; styrdokument; kategorisering; elabonnemang; MATLAB; effekt; kapacitet; effektbrist; kapacitetsbrist; elbovar;

  Sammanfattning : I projektet kartläggs elanvändningen i Uppsala kommun baserat på data från kommunens egna fastigheter. Syftet var att öka kunskapen och informationen kring hur kommunens elanvändning ser ut; dels totalt sett och dels på mer detaljerad nivå. LÄS MER

 5. 5. Disentangling the Digital Platform - A qualitative study on the value creation of digital platforms

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :William Persson; Erik Hagen; [2019]
  Nyckelord :Digital platforms; value creation; ecosystem; network effects; sharing economy; multi-sided markets; finance industry; parking industry; variable interrelationship.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Digital platforms disrupt industries through new ways of creating consumer value and in the past decade they have had a significant impact on incumbents' competitive position. However, there is still a lack of research regarding the underlying dynamics of digital platforms and how key variables interlink and affect each other. LÄS MER