Sökning: "William Rönnlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden William Rönnlund.

  1. 1. Vilken redovisningsprincip kommer den svenska försäkringsbranschen välja?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Emil Adméus; William Rönnlund; Petronella Sandberg; [2021]
    Nyckelord :IFRS 17; accounting choices; decision motives; unity; FFFS 2020:24; Business and Economics;

    Sammanfattning : Abstract Title: Which accounting principle will the Swedish insurance industry choose? A qualitative study of factors that affect unlisted insurance companies' choice of accounting principle. Seminar date: 2 June 2021. Course: FEKH69 Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 15 University Credit Points. LÄS MER