Sökning: "Willingness to Adopt"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Willingness to Adopt.

 1. 1. Green Turn : En grönare returprocess för e-handeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Emina Coric; Linda Thuong; [2019]
  Nyckelord :Sustainability; E-commerce; Returns; Consumer behaviour; Reverse logistics; Hållbarhet; E-handel; Retur; Kundbeteende; Omvänd logistik;

  Sammanfattning : Returer är nödvändiga för att kunder ska kunna känna sig trygga med sitt köp, särskilt när det gäller modehandeln då kunderna inte kan se och prova produkten före inköpet. För att göra kunderna mer benägna att beställa kläder på nätet har det blivit en standard för modeföretag att erbjuda generösa returpolicys för sina kunder. LÄS MER

 2. 2. Collaborative consumption for a sustainable future: What gets consumers on-board? : An investigation of the consumers' willingness to adopt PSS and its determinants

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anna Wessman; [2019]
  Nyckelord :Circular Business Models; CBM; Product Service System; PSS; Willingness to Adopt; Sustainability; Consumer Behavior; Environmental Awareness; Economics;

  Sammanfattning : The Circular Business Model (CBM) is one way to achieve a more sustainable future. Its goal is to reduce the use of natural resources which are becoming more scarce on our planet. The aim of the study is to investigate the consumer behavior and the determinants of the willingness to adopt Product Service System (PSS), one of the models of CBM. LÄS MER

 3. 3. "Nej tack,mina lampor får vara dumma ett tag till.” : En kvalitativ studie om användarnas attityd till Internet of Things

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Elina Jukala; Paulina Nowik; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Technology acceptance model; Value-based adoption model; framtid; smarta hem; människan och IoT;

  Sammanfattning : The Internet of Things is predicted to become a major world phenomenon. However, the growth reports that have been presented so far seem to tell a story that is not always consistent with reality. In this essay, users' discussion regarding attitudes towards and opinions about the phenomenon has been observed through various online forums. LÄS MER

 4. 4. Where do we draw the line? : how far different cultures are willing to adopt the concept of the sharing economy

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Tim Hammarlund; Viktor Sjunnesson; [2019]
  Nyckelord :Sharing economy; Hofstede; culture; national culture; cultural dimensions; sharing;

  Sammanfattning : In the recent decades a new type of economic system based on collaborative consumption has increased in popularity. The new cost competitive model challenges the traditional business model that has fueled the hyper consumption, which the 20th century is known for. LÄS MER

 5. 5. Factors Influencing the Purchase Willingness towards Electric Vehicles in China

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wang Jian; Zhou Wei; [2019]
  Nyckelord :Electric Vehicles; Willingness to purchase; SPSS; Rational choice theory; China;

  Sammanfattning : Abstract: As China is facing environmental problems, they are producing positive policies in order to stimulate the sales of electric vehicles. In addition, China is one of the largest electric vehicle markets in the world and the electric vehicles market has a promising growth potential. LÄS MER