Sökning: "Wilma Bertilsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Wilma Bertilsson.

  1. 1. Rasism inom vården – rasifierade patienters berättelser

    Kandidat-uppsats,

    Författare :Wilma Bertilsson; Siri Kristinsdóttir; [2021-06-28]
    Nyckelord :Rasism; diskriminering; patientupplevelser; hälso-och sjukvård;

    Sammanfattning : Strukturell rasism bidrar till att rasifierade personer i större utsträckning än vitmajoritetsbefolkning lider av ohälsa, har lägre socioekonomisk status och utsätts fördiskriminering. Trots grundantagandet om rättvis och tillgänglig vård är sjukvården inteimmun mot övriga samhällets strukturella diskriminering av rasifierade personer. LÄS MER