Sökning: "Wilma Jansson"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Wilma Jansson.

 1. 1. Förskollärares uppfattningar om digitala verktyg i förskolan : En kvalitativ studie om digitala verktyg och dess möjligheter och utmaningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Petronella Jildenfors; Wilma Jansson; [2023]
  Nyckelord :digitala verktyg; förskollärare; uppfattningar; möjligheter; utmaningar; digital kompetens;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om digitala verktyg och dess möjligheter och utmaningar. Studien motiveras utifrån en brist på tidigare forskning om vilka uppfattningar förskollärare har till digitala verktyg i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Socionomerna på pedagogernas arena : Skolsocionomers och skolkuratorers upplevelser av samverkan kring problematisk skolfrånvaro

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Wilma Åkerlund; Irma Jansson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det skolsociala arbetet är ett relativt outforskat område i Sverige. Nyligen har en ny tjänst växt fram kallad skolsocionom och ingen forskning kring tjänsten har återfunnits. LÄS MER

 3. 3. “Om man skulle maxa hade det varit svårt” : En kvalitativ studie om hur smartklockors gränssnitt kan utformas för att upplevas mer användbara.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Wilma Jansson; Wilma Jägerklou; [2022]
  Nyckelord :Smartwatch; wearables; useful; cognitive load; Cognitive load theory; Smartklocka; wearables; användbarhet; kognitiv belastning; lättanvänd.;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte hur smartklockors gränssnitt kan utformas för att upplevas användbara samt bidra till minimal kognitiv belastning under fysisk aktivitet. Smartklockors skärmar ställer andra krav på gränssnittet samt medför ett antal utmaningar för hur information kan presenteras på bästa sätt. LÄS MER

 4. 4. Tar lokala virtuella team tillvara på sin kunskap?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Anne Coos van der Tang Eliasson; Lovisa Jansson; Wilma Cederberg; [2021]
  Nyckelord :Virtuella team; kunskapsdelning; tacit kunskap; kunskapsdelningsaktiviteter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att identifiera vilken strategi för kunskapsdelning som uttrycks genom de aktiviteter lokala virtuella team utför. Tidigare forskning har gjorts på globala virtuella team, men i och med en påtvingad förändring har många företag behövt ställa om till virtuellt arbete vilket har skapat dessa lokala virtuella team. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av noggrannhet i digitala terrängmodeller framtagna med totalstation, NRTK, UAV och NH

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Wilma Jansson; [2020]
  Nyckelord :Digital terrängmodell DTM ; Totalstation; Network Real Time Kinematic NRTK ; Unmanned Aerial Vehicle UAV ; Nationell höjdmodell NH ;

  Sammanfattning : Det finns flertal användningsområden för digitala höjdmodeller där det krävs hög noggrannhet för att problematik och ekonomiska konsekvenser inte ska uppstå. Digitala höjdmodeller kan användas till volymberäkning, projektering och geografiska analyser. LÄS MER